Brievenboek

wpk-admin 16 mrt 2012 Cultuur

Waarschijnlijk heeft het eerder met productiviteit te maken dan met egotripperij, Nico Dijkshoorns constante aanwezigheid in de media. Gedichten bij DWDD, net een roman uitgebracht, nu het boekenweekessay. Maar hij schrijft nou eenmaal snel, en bovendien is de enige vraag die ertoe doet: schrijft hij goede boeken?

In Verder alles goed houdt Dijkshoorn zich keurig aan het boekenweekthema ‘Vriendschap en andere ongemakken’. Het is een verzameling brieven en kaarten, geschreven door hoofdpersoon Scheut, aan allerlei figuren. Intimi als zijn dochter, zijn beste vriendin en een oude vriend krijgen post, maar ook Henk Westbroek en Scheuts slager.

Soms praat hij expliciet over vriendschap: “Je kunt honderden theorieën op vriendschap loslaten, je kunt de chemie van wederzijds vertrouwen probe-ren te vangen in woorden of je kunt er een essay over schrij-ven, maar uiteindelijk is het eenvoudig. Bij een vriend laat je scheten.” Andere keren blijkt de vriendschap uit de toon die Scheut aanslaat, uit de vertrou-welijke grappen, de gemeenschappelijke herinneringen.

Verwaterde vriendschappen, sterke vriendschappen, banden die nooit een vriendschap moeten worden, zoals die met Scheuts dochter – Verder alles goed is een speels, vrij volledig, zeer herkenbaar onderzoek naar allerlei manifestaties van vriendschap, al klinkt onderzoek misschien wat zwaar.

Maar oké. Is het een goed boek?

Ja. Verder alles goed is typisch Dijkshoorn. We weten inmiddels ongeveer waaraan hij, of zijn personages, een hekel hebben (aanstellerij, pretentieuze kunst, geforceerd jolig gedoe), we weten waardoor hij ontroerd raakt (kleine oprechte gebaren, vaak tussen vader en kind, solidariteit). En we weten ook dat hij soms een grap te veel uitmelkt, of een beetje uitschiet met het sentiment – maar toch. Alle aandacht is verdiend.

Nico Dijkshoorn: Verder alles goed. CPNB, €2,50. Ook via ako.nl.

Reageer op artikel:
Brievenboek
Sluiten