Spring naar de content

Exit externe bureaus

Door het schrappen van de WW-reïntegratiegelden komen veel commerciële reïntegratie-bureaus in de problemen. Omdat het UWV de grote stroom werkzoekenden niet zelf aankon, werd de begeleiding ook uitbesteed. Deze bureaus hadden vaak langer de tijd voor werk-zoekenden. Volgens een oud-medewerker van een ervan zijn veel bureaus over de kop gegaan doordat ze geen geld meer krijgen van het UWV. Volgens hem is er lange tijd een ‘truc’ toe-gepast om zo lang mogelijk geld te ontvangen van het UWV. Een bureau liet een bevriend bedrijf verklaren dat dit de intentie had om een werkzoekende klant in dienst te nemen. Dat was een voorwaarde voor het UWV om extra geld voor diens begeleiding te geven. “We gingen echt wel serieus aan de slag voor die klant, maar je moest er als bureau alles aan doen om geld te krijgen voor goede begeleiding.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie