Spring naar de content

Buma versus Bleker, ofwel: stad tegen dorp

De zes kandidaten voor het CDA-lijsttrekkerschap zijn vanochtend bekendgemaakt, maar iedereen weet dat de strijd slechts om twee mensen draait: Sybrand van Haersma Buma en Henk Bleker.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Frans van Deijl

Beiden genieten als respectievelijk fractievoorzitter en staatssecretaris landelijke bekendheid, maar zijn niet alleen om die reden het meest kansrijk. Buma en Bleker vertegenwoordigen (leef)werelden in het CDA die zich de afgelopen anderhalf jaar danig verwaarloosd hebben gevoeld in het kabinet-Rutte.

Sybrand van Haersma Buma is van huis uit jurist en oogt vooral oersaai – voor de goede orde, in het CDA duiden de leden dat als een zeer positieve eigenschap. Buma, zoals hij tegenwoordig wordt genoemd als ware hij een Afrikaanse voetballer met een lel van een naam die niet op zijn shirt past, is ook heel erg van de stad. Gestudeerd in de stad (Leiden), woonachtig bij de stad (Den Haag) en daar ook beroepsmatig eigenlijk nooit uit weggeweest. Het grootstedelijk imago dat aan Buma kleeft, kent ook een overdrachtelijke betekenis, die van nuchter denken en handelen, van een kalm, normaal leven en van ordentelijk besturen. Geen grote woorden, geen aanstellerij, zoals bij die andere kandidaat uit het Groningse land, geen mediaspektakel en vooral wars van fact free politics.

Alom maakte hij indruk als fractieleider in het vermaarde ‘Doe eens normaal, man’-debat tussen Wilders en Rutte, vorig najaar. Na de uitval van de PVV-voorman liet Buma zich soeverein, een beetje hautain zelfs, en verzuchtend uit in Wilders’ richting, dat dit toch echt niet het niveau was waaraan de CDA-fractie een bijdrage wenste te leveren. Sterk was ook zijn opstelling jegens de als dissident te boek staande leden Ferrier en Koppejan, die hij uiteindelijk zover wist te krijgen dat ze hun kritiek op het kabinetsbeleid inslikten dan wel binnenskamers hielden. Daarvoor hoefde Buma niet eens druk, van welke soort ook, op hen uit te oefenen. Ferrier en Koppejan stelden zich zo loyaal op, vooral uit respect voor de persoon Buma.

Vanavond vindt het eerste debat plaats tussen de zes kandidaten. Niet zomaar ergens, maar in de Laurenskerk midden in Rotterdam, in de stad dus. Eén-nul voor Buma.


Onderwerpen