Spring naar de content

Staatssecretaris Zijlstra vindt postuum dopen wel best

Wie niet postuum gedoopt wil worden moet maar naar de civiele rechter, zegt staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD). Zijlstra heeft ‘geen mening’ over de postume dopen die de mormoonse kerk uitvoert. Ook zal hij geen maatregelen nemen om dit te voorkomen vanwege de vrijheid van godsdienst. Ondertussen gaat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen rustig door met het digitaliseren van Nederlandse openbare archieven.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

“De religieuze handelingen leiden niet tot een aantasting van de persoonlijke levenssfeer,” aldus de staatssecretaris. “Wie meent in de persoonlijke levenssfeer te zijn aangetast, staat het vrij de betreffende religieuze groepering daarvoor aansprakelijk te stellen bij de civiele rechter.”

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Prins Bernhard en prins Claus tegen hun wil gedoopt
Zijlstra zegt dat in beantwoording op Kamervragen van de Partij van de Dieren naar aanleiding van een publicatie in Trouw eerder deze maand. Daaruit bleek onder meer dat de prinsen Bernhard en Claus, en de koninginnen Wilhelmina en Juliana postuum zijn gedoopt door het kerkgenootschap. Leden van de mormoonse kerk bieden alle regionale archieven aan om geboorte-, trouw- en overlijdensakten uit hun collectie te digitaliseren.

Sinds de jaren vijftig maken de mormonen kopieën in de vorm van microfilms en digitale
afbeeldingen van openbare bestanden zoals de kerkelijke doop, trouw en begraafboeken, militaire stamboeken en registers van de burgerlijke stand.

De bescherming van de persoonsgegevens strekt zich niet uit tot overleden personen, volgens Zijlstra. De Partij voor de Dieren vindt het niet wenselijk dat derden zoals de mormonen meehelpen bij het digitaliseren van archieven van de overheid. Zijlstra heeft daar geen problemen mee, sterker, het bespaart volgens hem geld. “Publiek-private samenwerking die leidt tot een betere ontsluiting van (overheids)informatie kan positief zijn. Derhalve deel ik niet de mening dat digitalisering per definitie niet door derden gedaan kan worden.” Enfin, tot zover uw postume privacy.