Spring naar de content

Advocaat Margarita krijgt tik op de vingers

Germ Kemper, de advocaat van prinses Margarita, heeft niet zorgvuldig gehandeld toen hij in 2010 een interview aan weekblad Story gaf. Dat zegt de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

De zaak kwam in november 2010 aan het rollen toen Kemper, tevens Amsterdams Deken van de Orde van Advocaten, een interview gaf aan Story. Kemper beweerde in het roddelblad dat de opmerking van prinses Margarita over collectieve belastingaangifte van de Oranje’s op een misverstand berustte.

HP/De Tijd achterhaalde destijds dat prinses Margarita tijdens de alimentatiezaak tussen haar en Edwin de Roy van Zuydewijn had gelogen over de ‘collectieve belastingaangifte’ van de Oranjes. Die publicatie leidde tot Kamervragen. Uiteindelijk moest staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) helderheid verschaffen: de Oranjes doen helemaal niet collectief aangifte.

Kemper deed zijn uitspraken uit hoofde van zijn functie als Deken zonder te zeggen dat hij advocaat is van prinses Margarita. Kemper zei dat Story dat wist, het blad ontkende dat echter. Edwin de Roy van Zuydewijn had er genoeg van en diende een klacht in tegen Kemper.

Bijna anderhalf jaar later heeft de Raad van Discipline eindelijk uitspraak gedaan over het handelen van Kemper. “De raad is van oordeel dat wanneer de deken in een andere hoedanigheid optreedt dan die van deken hij grote zorgvuldigheid dient te betrachten bij het kenbaar maken van de hoedanigheid waarin hij optreedt. (-) De raad is er niet van overtuigd dat deze zorgvuldigheid in het onderhavige geval toereikend in acht is genomen, maar is van oordeel dat niet is gebleken dat verweerder door de gedane uitlatingen in het bewuste artikel misbruik heeft gemaakt van zijn positie als deken en/of daarmee heeft bijgedragen aan een negatieve beeldvorming in de media rond de persoon van klager. Geoordeeld wordt dat van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen niet is gebleken.”

‘Fout, maar niet ernstig’ parafraseren wij de Raad. ‘De Deken komt goed weg,’ schrijft het Nederlands Juridisch Dagblad. De Roy van Zuydewijn gaat in beroep tegen de uitspraak, laat een woordvoerder weten.