Spring naar de content

'Ga eens onder de douche, smeerpijp'

Het zou zo maar kunnen dat de immens populaire historicus en nationale brompot Maarten van Rossem voor de PvdA via voorkeursstemmen in de Tweede Kamer komt.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Frans van Deijl

Wij stellen ons voor hoe dat gaat in het debat en citeren alvast uit de Handelingen, ergens in het jaar 2013.

Minister-president M. Rutte: “Mevrouw de voorzitter, Europa verkeert in een crisis die zijn weerga sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet kent. Het vertrouwen van de consument is tot een historisch dieptepunt gedaald. Ik zou...”

Het lid M. van Rossem: “Ho ho ho meneer Rutte, u spreekt van...”

De voorzitter: “Mag ik de geachte afgevaardigde erop wijzen dat hij via de voorzitter dient te spreken. Dank u wel.”

Het lid Van Rossem: “Oh, ja, neem me niet kwalijk, maar wat ik dus wilde zeggen.... me-vrouw de voorzitter.... de heer Rutte kletst een beetje uit zijn nek. Want wat nou historisch dieptepunt...”

De voorzitter: “Meneer Van Rossem, mag ik u er andermaal op wijzen dat er in dit huis welvoeglijke taal wordt gebezigd en dat geldt dus ook voor u.”

Van Rossem: “Uit de nek kletsen is volgens mij goed Nederlands hoor, daar zit niks onwelvoeglijks bij. Maar wat ik dus wilde zeggen...”

Het lid Wilders: “Mevrouw de voorzitter, zou de heer Rutte zijn verhaal mogen vervolgen?”

Van Rossem: “Ha, daar hebben we Gekke Geertje....”

De voorzitter: “Meneer Van Rossem, wilt u zich alstublieft een beetje parlementair gedragen. Dank u wel.”

Van Rossem: “Dat zal ik proberen, mevrouw, maar ik...”

De voorzitter: “Het is mevrouw de voorzitter.”

Van Rossem: “Oké mevrouw de voor-zitter, ik wilde zeggen dat ik zal proberen me netjes te gedragen, maar ik was nog niet klaar met mijn interruptie, dus als het even mag? Fijn. Nou ja, de heer Rutte, mevrouw de voorzitter, spreekt van een historisch dieptepunt, maar ik vind dat een merkwaardige opmerking. Want bij een historisch dieptepunt is de mens toch eerder geneigd te denken aan de Vrede van Munster of voor mijn part het Verdrag van Jalta. Ik bedoel, de heer Rutte moet wel alles in perspectief blijven zien, mevrouw de voorzitter... zo was het goed, toch?”

De voorzitter: “Bespaart u mij uw sarcasme, alstublieft.”

Van Rossem: “Dat was geen sarcasme, maar ironie met een vleugje, dat geef ik toe, een vleugje sarcasme.”

De voorzitter: "Meneer Rutte, vervolgt u uw verhaal."

Rutte: "Dank u voorzitter... waar was ik gebleven? O ja, bij de crisis waarin we nu zitten en dat die, de heer Van Rossem zal dat niet kunnen ontkennen, van een ongekende aard en omvang is."

Van Rossem: "Sorry hoor dat ik u weer onderbreek, meneer Rutte, eh via u natuurlijk, mevrouw de voorzitter... ik zou u niet meer durven over te slaan, zoals u merkt. Maar de heer Rutte noemt mijn naam, dus voel ik me aangesproken en mag ik hem misschien voorhouden dat de crisis erg is, maar ik hoop niet dat de heer Rutte dezelfde fout maakt als George W. Bush, u weet wel die gek uit het Witte Huis in de Golfcrisis..."

Wilders: "Mevrouw de voorzitter, de heer Van Rossem beledigt een bevriend staatshoofd. Daar staat celstraf op."

Van Rossem: ".. die gekke Bush dacht dus, net als zijn vader in de eerste Golfoorlog, dat er een crisis was en dat je die het beste kon oplossen door een arm land waar een paar boeven zaten meteen maar helemaal terug te bombarderen naar het stenen tijdperk...dat moest ik nog even kwijt."

Wilders: “Mevrouw de voorzitter, als dit het niveau van het debat is dat wij de komende tijd van de heer Van Rossem mogen verwachten, dan lijkt me dat niet bepaald een zege voor de democratie.”

Van Rossem: “Hoor wie het zegt...doe toch eens normaal man.”

Wilders: “Doe zelf eens normaal, man.”

De voorzitter: “Heren, heren, gedraagt u zich toch.”

Van Rossem: “Mmaafchfeeez.”

Wilders: “Wat zegt u? Spreek toch eens niet zo binnensmonds, man."

Van Rossem: "Ik zei: MAFKEES."

Wilders: "En ga jij eens onder de douche, smeerpijp.”

De voorzitter: “Ik schors de vergadering en vraag de leden Van Rossem en Wilders even bij me te komen.”

/Haagsche Post is een rubriek van notities, geruchten en onbewezen theorieën uit de residentie.

Onderwerpen