Spring naar de content

Voor wie juicht de paus?

“Voor wie juicht de paus?”, werd aan de vooravond van de wedstrijd Duitsland-Italië gevraagd. Benedictus XVI is een Duitser, maar hij is de paus van Rome.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Max Pam

Dus voor wie?

Achter zijn rug wordt de paus op het Vaticaan ‘de mof‘ genoemd, zo werd in geheime documenten onthuld. Mof, heb ik altijd een mooi scheldwoord gevonden. Wij Nederlanders spreken nog liever van ‘rotmof’, maar dat is in deze tijden van Europese eenwording een beetje overdreven geworden.

Vroeger zou zo’n vraag door de pontifex niet eens in behandeling zijn genomen, maar sinds de roomse kerk Greg Burke van Fox News heeft ingehuurd om de pr te doen, waait er een andere wind. Daarom haastte Frederico Lombardi, de pauselijke woordvoerder, zich naar de pers om een commentaar te geven. Volgens Lombardi is de paus voor geen der partijen en “hoopt hij dat de beste zal winnen.” Bovendien, zo voegde de woordvoerder eraan toe, zal de kerkvorst de wedstrijd vermoedelijk niet bekijken, omdat hij tegen die tijd meestal al op bed ligt.

Al op bed?

Dat is vreemd. De wedstrijd begint om kwart voor negen ‘s avonds. Je kunt wel tegenwerpen dat de paus een ouwe man is met zijn 85 jaar, maar daar staat tegenover dat ouderen mensen veel minder slaap nodig hebben. In de bejaardentehuizen wordt stug doorgekeken, zelfs al eindigt een wedstrijd diep in de nacht met penalty’s schieten. Dus wat doet de paus om die tijd?

Hij zal toch niet….eh?

Ik vraag het maar voorzichtig, want tegenwoordig hoor je de raarste dingen over al die rooms-katholieke instellingen. Nu lees ik weer dat broeder Andreas van den Gevel maar liefst 37 gehandicapte jongens met een spuitje eigenhandig naar het hiernamaals zou hebben gestuurd. Bij het internaat Sint Joseph in Heel wist men van al die geheimzinnige sterfgevallen, maar ze deden er niets aan. Vermoedelijk omdat ze het zo wel goed vonden.

In Heel houden ze nu eenmaal niet van Half Werk!

Onlangs zei Benedictus XVI tegen de Ieren: ‘Child abuse by clergy ‘Mystery’ Shook Faith‘. Soms valt je mond open. Het kindermisbruik is dus een mysterie, zoals ook de drie-eenheid een mysterie is.

Daarom kwam de vraag bij mij op: voor wie juicht de paus eigenlijk? Voor de kinderen die misbruikt werden, of voor paters als broeder Andreas? Misschien weet u het, maar voor mij is het een raadsel.

Een mysterie.

Onderwerpen