Spring naar de content

Doe de PVV-quiz: Bent u slim genoeg?

Mocht u ambities hebben om PVV-Kamerlid te worden, dan wordt u door de partij stevig aan de tand gevoeld. Maandag bracht HP/De Tijd een exclusief verhaal over de selectie van de kandidaten voor de PVV-fractie. We hadden u een inkijkje beloofd in de vragen die de would be-PVV’ers kregen voorgeschoteld tijdens een quiz. Bij dezen!

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Hieronder vindt u een keuze uit de vragen waarover de kandidaten zich in 2010 hebben gebogen. We weten niet of en in hoeverre ze tevoren bepaalde boeken hebben moeten bestuderen voordat ze zich aan het examen – want zo zouden we de quiz zelf eerder willen noemen – hebben gezet. Wellicht hebben ze alleen een beroep mogen doen op hun parate kennis. Makkelijk heeft de PVV het haar aanstaande fractieleden in elk geval niet gemaakt; de quiz is bepaald niet bedoeld voor Henk en Ingrid. Mocht u niet alle antwoorden weten, wees dan gerust: ook de PVV-kandidaten hadden lang niet alles goed. Een voldoende scoren voor de quiz was geen voorwaarde voor het Kamerlidmaatschap. De vragen werden meestal verdeeld in twee categorieën: parlementair/PVV en massaimmigratie/islam. Voor de antwoorden kijkt u verderop onder de foto.

Parlementair

1. Hoe lang mag een stemverklaring maximaal duren?
a. 1 minuut
b. 2 minuten
c. 4 minuten
d. 6 minuten

2. Dinsdagmiddag om 14.00 uur begint het vragenuur. Wat is het uiterlijke tijdstip dat de vragen moeten worden ingediend door de Leden?
a. maandag 17.30 uur
b. dinsdag 0.00 uur
c. dinsdag 10.00 uur
d. dinsdag 12.00 uur

3. Welke partijen zijn gefuseerd tot CDA?

4. Wie was de eerste fractievoorzitter van de VVD?

5. Wat was begin 20e eeuw de Antithese?

6. Door welke affaire kwam Abraham Kuyper ernstig in opspraak in 1909?

7. Wanneer vindt het Vragenuur plaats?

8. Waaruit bestaat de regering?

9. Maakt Geert Wilders deel uit van het Presidium?

10. Welke reden gaf Agnes Kant voor haar vertrek?

11. Hoe heette de SP voor oktober 1972?

12. Van welke partij was Colijn lid?

13. Welk PVV-Kamerlid heeft de meeste aangenomen moties?

14. Waar of niet waar? De PVV wil de Trias Vagabundica in ere herstellen en bedelaars, landlopers en souteneurs (loverboys) te werk stellen in een Rijksinrichting.

15. Uit de ‘Luxemburgse kwestie’ is de vertrouwensregel voortgevloeid. Wat houdt deze regel in?

Islam

16. Hoeveel aanhangers heeft de islam ongeveer wereldwijd?
a. 5, 4 miljard
b. 3, 7 miljard
c. 1.5 miljard
d. 500 miljoen

17. Wat is de Hadith?

18. Wat is een kafir?

19. Welk woord wordt er gebruikt voor de bedevaart naar Mekka?

20. Hoe heet het kubusvormige gebouw in de grote moskee in Mekka?

21. Hoe heet de moskee die in Rotterdam wordt gebouwd en straks de grootste moskee van Europa zal zijn?

22. Wanneer is Hamas opgericht?

23. Wat is intifada?

24. Wat is dawah?

25. Wat betekend fitna?

26. Waarom is de islam een ideologie en geen geloof?

27. Wie is de oprichter van de Nederlandse Moslim Partij?

28. Wat was de eerste moskee in Nederland en waar staat deze?

29. Hoeveel moskeeën telt Nederland ongeveer momenteel?

30. Hoe heet de moskee waar Fawaz Jneid imam is?

31. Wanneer is iemand een buitenlander?

32. Wat is de definitie van een allochtoon volgens de overheid?

33. Wanneer is iemand een vreemdeling?

34. Wanneer is iemand een vluchteling?

35. Wanneer is iemand een asielzoeker?

36. Welke vorm van migratie is de motor achter de massa immigratie?

37. Wat is een dhimmi?

38. Wie schreef het boek ‘De immigratieramp van Nederland’?

39. Wie schreef het boek ‘Islam voor varkens, apen, ezels en ander beesten’?

40. Hoeveel hoofdstukken heeft de koran en hoe worden deze genoemd?

41. Wat is dawah?

42. Wat betekend fitra?

43. Wat betekent Allahu Akbar?

44. Wanneer is de eerste moskee in Nederland opgericht?

45. Wat is een jelabba?

46. Welk boek schreef Geert Wilders in 2005?

47. Wie schreef het boek ‘The Force of Reason’ (‘De kracht van de rede’)?

48. Hoeveel islamitische scholen kent Nederland op dit moment?

49. Sjeik Al Maktoum van de Verenigde Arabische Emiraten is ‘hoofdsponsor’ van de Essalaam moskee. Waarom??

50. Welk gebied is volgens de PVV de Palestijnse staat?

De antwoorden ziet u onder de foto.

 

De antwoorden

Voor de goede orde: dit zijn de antwoorden zoals die door de opstellers van de PVV-quiz werden geformuleerd.

1. b. 2 minuten

2. d. 12.00 uur

3. KVP, CHU en ARP

4. Pieter Oud

5. De politieke tegenstelling tussen confessionele en niet-confessionele partijen.

6. De Lintjes-affaire

7. Dinsdag om 14.00 uur.

8. Koning en ministers

9. Ja

10. Tegenvallende resultaten bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen en de tegenvallende peilingen.

11. KPN/ML

12. ARP

13. Dion Graus, 20 moties (op het moment van de quiz)

14.Waar

15. De vertrouwensregel is een ongeschreven regel van het Nederlandse staatsrecht die inhoudt dat een minister of staatssecretaris moet aftreden wanneer hij niet langer het vertrouwen van de Kamer geniet.

16. c. 1,5 miljard

17. Overlevering van Mohammed en zijn volgelingen

18. Ongelovige

19. Hadj

20. Ka’abe

21. Essalaam moskee

22. 1987

23. Intifada is het woord dat Palestijnen hebben geïntroduceerd om de opstand tegen Israël te benoemen.

24. Uitnodiging tot bekering tot de islam

25. Beproeving

26. Omdat de islam alles bepaalt, van strafrecht tot familierecht.

27. Hennie Kreeft

28. Mobarak moskee, Den Haag

29. 450

30. As-Soennah moskee

31. Iemand afkomstig uit het buitenland. Dit kan bijvoorbeeld een toerist zijn.

32. Iemand is allochtoon wanneer tenminste één van beide ouders niet in Nederland is geboren.

33. Iemand die een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse.

34. Iemand bij wie is vastgesteld dat hij met recht gevlucht is uit het land van herkomst.

35. Wanneer iemand in een ander land gaat vragen of hij dit land als toevluchtsoord mag gebruiken.

36. Gezinshereniging en partnermigratie

37. Een niet-moslim die het islamitische bewind accepteert en respecteert

38. Sietse Fritsma

39. Hans Jansen

40. 114 Soera’s

41. Uitnodiging tot bekering tot de islam

42. Innerlijke neiging tot moslim

43. God is groot

44. 1955

45. Mannelijke jurk die door moslims wordt gedragen

46. Kies voor Vrijheid

47. Oriana Fallaci

48. 43 basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs.

49. Door zijn investering krijgt hij invloed op het bestuur van de moskee.

50. Jordanië

 

 

 

Onderwerpen