Spring naar de content

Diederik Samsom in je brievenbus, hoe leuk is dat?

Bijna alle politieke partijen hebben een eigen blad. Op HP/De Site nemen we regelmatig zo’n partijorgaan onder de loep. Deze week in de achtste en laatste aflevering: hoe lezenswaardig is Rood, het clubblad van de Partij van de Arbeid?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Roelof Bouwman

Is Rood niet ook de naam van de jongerenorganisatie van de SP?

Ja, dus dat is een beetje verwarrend. Maar de PvdA heeft in dit geval wel de oudste papieren, want de SP-jongerenorganisatie werd (toen nog als ‘jongereninitiatief’) opgericht in 1999, terwijl het partijblad Rood voor het eerst verscheen in februari 1991. Waaraan toegevoegd dient te worden dat het blad nauwelijks anderhalf jaar later werd omgedoopt in Pro, dat het daarna Pro & Contra ging heten en dat het pas in 2004 weer Rood werd. Partijbladen van de PvdA hadden trouwens ook in de jaren zeventig en tachtig al de neiging om zeer frequent van naam te veranderen. We herinneren ons in dit verband titels als Paraat, Opinie, Roos in de Vuist, PK, Voorwaarts, de PvdA Ledenkrant en De Toekomst.

Hoe vaak verschijnt Rood?

Vier keer per jaar (op magazineformaat, 32 pagina’s). Voor mensen die menen dat de PvdA onder Hans Spekman bezig is een SP-light te worden: De Tribune, het huisorgaan van Emile Roemer en consorten, verschijnt – eveneens met 32 pagina’s – elf keer per jaar (zie ook aflevering 1 van deze rubriek).

Is Rood een echt clubblad?

Jazeker, want alle vertrouwde ingrediënten zijn aanwezig: een column van de voorzitter (‘Ik wil aan de slag! Helpt u mee?’), interviews met aantredende en vertrekkende partijbobo’s, Pravda-achtige mededelingen (‘Het partijbestuur heeft een commissie ingesteld onder leiding van Nico Schrijver om een conceptresolutie op te stellen over het Nederlands buitenlandbeleid in tijden van mondialisering’), Pravda-achtig goed nieuws (‘De Evert Vermeer Stichting kan terugkijken op een bijzonder geslaagde Afrikadag’), een rubriek (‘Linkse Hobby’) waarin PvdA’ers vertellen over hun liefhebberijen en… een prijsvraag waarbij je moet raden welke prominente sociaal-democraat een jeugdfoto heeft ingestuurd (‘Het meisje op de foto uit Rood nummer 3 was Gerdi Verbeet. Prijswinnaar: mevrouw G. Dekker uit Tynaarlo’).

Valt er in Rood ook iets te lachen?

Je zult maar de prijsvraag gewonnen hebben!