Spring naar de content

VVD-aanhang even ambivalent over Europa als Rutte zelf

Rutte wordt door zijn tegenstrevers, waaronder Pechtold en Buma, flink aangepakt op de koers van de VVD waar het Europa betreft. Laatstgenoemde verweet de VVD-leider tijdens het Radio-1 debat een gebrek aan lef waar het gaan om het bepleiten van verdere Europese integratie en ook Pechtold gaf maandag in DWDD eens te meer aan dat hij de enige is die écht durft te kiezen voor Europa.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas


Ook de achterban is verdeeld
De ambivalente houding van Rutte ten opzichte van Europese integratie heeft echter niet zozeer met durf te maken, maar des te meer met de weifelende houding van de achterban van de VVD. HP/De Tijd onderzocht in samenwerking met Kieskompas onder potentiële VVD-kiezers (dit zijn respondenten die de VVD een stemkan van 8 of hoger geven op een 0-10 schaal) hoe zij tegen verdere Europese integratie aankijken.

“Wij houden van Europa, laten we nog meer betalen”. Het VVD-standpunt volgens Geert Wilders

En die blijken er even dubbel in te zitten als hun voorman. Ruim 30% is het niet eens met de stelling dat Europese integratie goed is voor Nederland, terwijl meer dan 20% een neutrale houding heeft. Iets minder dan de helft van de potentiële VVD-kiezers, 47%, spreekt zicht uit vóór verdere Europese integratie.

Wat betreft het redden van de euro en het financieel steunen van de zwakkere eurolanden door Nederland zien we een zelfde soort twijfel onder de VVD-achterban. Ruim 42% is voor financiële steun terwijl ongeveer 33% tegen is. Een flinke deel van de VVD-kiezers, 23%, heeft een neutrale houding.

Rutte laveert er tussendoor
Net als alle liberale partijen in Europa kent de VVD twee stromingen binnen haar achterban: de progressieve, internationaal georiënteerde ‘pro-markt’ liberalen en de meer conservatieve stroming die nationalistisch en mono-cultureel beleid bepleit. Deze tweedeling leidt tot de weifelende houding van de VVD-achterban met betrekking tot Europa.

De kritiek van Buma en Pechtold is terecht. Rutte schetst inderdaad geen ‘Europese vergezichten’ en houdt de boot af door te stellen dat ‘eerst maar eens de schuldencrisis moet worden opgelost’. Het heeft echter niet te maken met een gebrek aan visie, des te meer met het gemak waarmee Rutte zijn eigen idealistische veren afschud als die niet populair blijken.

Zit Rutte op de schoot van Merkel, of juist niet?

Premier?
Zo horen we al tijden niets meer van Rutte’s Groen Rechts initiatief of het idee om de vrijheid van meningsuiting verder op te rekken. Pragmatisme en campagnetechnieken slaat de klok sinds Rutte regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen. Gezien de verdeeldheid van zijn achterban is dat geen slechte keuze, de vraag is alleen of de rest van het volk niet meer duidelijkheid verwacht van haar premier.