Spring naar de content

‘Samsom hoeft zich geen zorgen te maken over actieverleden’

Het zingt al een paar dagen rond: zou Diederik Samsoms verleden als Greenpeace-activist een bezwaar kunnen vormen voor een eventueel ministerschap? Nee, denkt AIVD-expert Roger Vleugels.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Zelf zei Samsom vanmiddag bij RTLZ dat hij ‘moeiteloos’ een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft gekregen toen hij straatcoach werd in Amsterdam. Naar eigen zeggen is hij tijdens acties voor Greenpeace een tiental keer aangehouden. Die arrestaties werden afgedaan met een boete. Van een strafblad zou geen sprake zijn.

Wat doet de AIVD?
Sinds de Tweede Wereldoorlog doet de AIVD, vroeger de BVD, onderzoek naar nieuwe bewindspersonen. “Maar dat is geen actief onderzoek,” zegt AIVD-specialist Roger Vleugels. “De AIVD kijkt of ze bestanden heeft over een mogelijk bewindspersoon. Vervolgens geven ze die aan de formateur die zélf moet bepalen of eventuele informatie een toekomstig bewindspersoon geschikt of ongeschikt maakt voor haar functie.”

Sinds december 2002 – op aandringen van premier Jan Peter Balkenende destijds – krijgt de formateur ook informatie van de politie over een mogelijk strafblad en doet de Belastingdienst onderzoek naar de financiën van een kandidaat-minister. “Als Samsom netjes zijn belasting heeft betaald, is er niets aan de hand,” zegt Vleugels.

Samsoms actieverleden
Vleugels denkt niet dat er in de AIVD-archieven veel te vinden is over het actieverleden van Samsom. “Veel van de acties waar hij bij betrokken was speelden zich af in het buitenland en daar doet de AIVD geen onderzoek. Greenpeace zélf kan wel op de aandacht van de AIVD rekenen. Maar dat geldt eigenlijk voor elke grote belangenorganisatie in Nederland. Mijn inschatting is dat Samsom zich geen zorgen hoeft te maken over zijn actieverleden.”

Niet Nix en de PSP wel in het vizier van de AIVD
Als Samsom betrokken was geweest bij Niet Nix, een vernieuwingsbeweging uit de jaren negentig die verwant was aan de PvdA – was er wellicht wel wat over Samsom te vinden. “De AIVD houdt nauwlettend politieke afsplitsingen in de gaten. Dat heeft twee redenen. De dienst wil weten wat de achtergrond van zo’n beweging is en of dat mogelijk tot radicalisering leidt.” Vleugels noemt ook het voorbeeld van de PSP.  “In de jaren zeventig was de toenmalige BVD bang dat de PSP werd geinfiltreerd door de CPN. Die werden dus ook in de gaten gehouden.”