Spring naar de content

Kunduz-stemmers: bezuinig vooral op kunst

Aanhangers van de Kunduz-partijen zijn de grootste voorstanders van bezuinigingen op kunst, zo blijkt uit onderzoek van HP/De Tijd en Kieskompas. Onder Kunduz-stemmers (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) bestaat meer draagvlak voor kunstbezuinigingen dan bij de ‘oppositiepartijen’. Saillant, want juist in het Kunduzakkoord werd de BTW-verhoging op de podiumkunsten teruggedraaid.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

Onder de hoogdravende titel ‘Mars der Beschaving‘ trokken op 26 en 27 juni 2011 hordes linkse kiezers en kunstenaars naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen en de verhoging van de BTW op de podiumkunsten van staatsecretaris Halbe Zijlstra. Bij een deel van de partijen die krap een jaar later het Kunduzakkoord sloten lag dit blijkbaar zó gevoelig, dat in het akkoord de BTW-verhoging op de kunsten werd teruggedraaid, terwijl het algemene BTW-tarief wel werd verhoogd.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Hoewel het Kunduzakkoord nauwelijks een rol speelt in de verkiezingscampagne, is het vooralsnog wel de begroting voor 2013. En het is maar de vraag of er voor die tijd een nieuw kabinet is geformeerd met een uitgewerkt beleid. Vol trots werd het akkoord gepresenteerd, maar onbekend is of het akkoord op steun van Nederland en de achterban kan rekenen.

Draagvlak voor bezuinigingen groot
HP/De Tijd en Kieskompas legden 360.000 respondenten de vraag voor of zij vinden dat de overheid moet bezuinigen op kunstsubsidies. Van hen is 49,4% het (helemaal) eens met de stelling, 17,7% staat er neutraal tegenover en 42,7% is het er (helemaal) mee oneens.

Er zijn dus meer voorstanders dan tegenstanders voor bezuinigen, maar veel opvallender is de steun voor de bezuinigingen binnen de Kunduz-coalitie.

Van de respondenten die het Kieskompas invulden, hebben er 33.000 ook hun partijvoorkeur aangegeven. Van de respondenten die voornemens zijn op één van de Kunduzpartijen te stemmen, schaart iets meer dan de helft zich achter de stelling dat de overheid moet bezuinigen op kunstsubsidies; slechts 33 procent is tegen. Van de aanhangers van één der ‘oppositiepartijen’ is maar 39 procent voorstander, terwijl 43 procent van hen tegen de bezuinigingen is.

Het terugdraaien van de verhoging van het BTW-tarief was één van de spaarzame investeringen die de Kunduzcoalitie deed, maar blijkt in het bijzonder onder de eigen achterban weinig draagvlak te hebben. Zo symbolisch als het aanpakken van de linkse hobby’s door de PVV was, is ook het terugdraaien ervan door FC Kunduz: lawaai voor de bühne.

De Kunduz-onderhandelingen in de fractiekamer van D66. Hier werd besloten de BTW-verhoging op de podiumkunsten terug te draaien. Dat had van de achterban van de Kunduz-coalitie niet gehoeven