Spring naar de content

Mooi, maar levensgevaarlijk: het Botlekgebied in beeld

De Inspectie SZW heeft woensdag gedreigd het in het Rotterdamse Botlekgebied gevestigde chemiebedrijf Organik Kimya te sluiten, omdat het de veiligheid in de controlekamer onvoldoende kan garanderen. Eind juli werd eveneens om veiligheidsredenen het eveneens aldaar gevestigde Odfjell gesloten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

De Botlek in de Rotterdamse haven is de vestigingsplaats van grote petrochemische industriëlen en tankopslagbedrijven, en van groot belang voor de economie. Wie via de A15 naar Rozenburg rijdt kan genieten van de bij tijd en wijle futuristisch aandoende chemische centrales in het Botlekgebied, maar bevindt zich bovendien op een van de meest gevaarlijke plaatsen van Nederland.