Spring naar de content

Mooi, maar levensgevaarlijk: het Botlekgebied in beeld

De Inspectie SZW heeft woensdag gedreigd het in het Rotterdamse Botlekgebied gevestigde chemiebedrijf Organik Kimya te sluiten, omdat het de veiligheid in de controlekamer onvoldoende kan garanderen. Eind juli werd eveneens om veiligheidsredenen het eveneens aldaar gevestigde Odfjell gesloten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

De Botlek in de Rotterdamse haven is de vestigingsplaats van grote petrochemische industriëlen en tankopslagbedrijven, en van groot belang voor de economie. Wie via de A15 naar Rozenburg rijdt kan genieten van de bij tijd en wijle futuristisch aandoende chemische centrales in het Botlekgebied, maar bevindt zich bovendien op een van de meest gevaarlijke plaatsen van Nederland.

De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken heeft woensdag bekendgemaakt dat Organik Kimya in de Botlek mogelijk wordt gesloten. “Het bedrijf heeft een week om een zienswijze in te leveren waarmee de veiligheid kan worden verbeterd. Lukt dat niet, dan sluiten we het bedrijf,” aldus een woordvoerster van de Inspectie
Het Rail Service Center Rotterdam in het Botlekgebied, een overslagbedrijf gespecialiseerd in het overzetten van containers, wissellaadbakken en opleggers van en op shuttletreinen
Chemische industrie in het Botlek gebied
Luchtfoto van de 3e Petroleumhaven. Op de voorgrond de raffinaderij van Esso, in het midden Vopak tankopslag
De Rotterdamse haven is de grootste Europese overslaghaven voor energiekolen en cokeskolen voor de staalindustrie
Brandweerlieden die in 2003 meehelpen aan het beheersen van een gaslek in de Botlek bij Vopak krijgen een lunchpakket
In 2001 wordt de Botlektunnel in verband met een mogelijke bomaanslag afgesloten. Militairen sluiten met tanks en legervoertuigen de noordkant van de tunnel af
Een beeld van de onvoorstelbare ravage na de explosie en de grote brand in de Shellraffinaderij in het Botlekgebied in 1968. Bij de explosie vielen 2 doden en 85 gewonden
Op de plaats waar begonnen zal worden met de bouw van een nieuw reparatie-bouwdok van Verolme/NDSM is in 1968 nog maar een insteekhaven en een lap grasland te zien
Z.K.H. Prins Bernhard opent in 1966 de nieuwe anodenfabriek van de Aluminimum en Chemie Rotterdam N.V. in het Botlekgebied