Zie ginds komt de Kantoorklaas

Sinterklaas, de grote kindervriend, is vandaag op vele plekken tegelijk. Niet alleen in scholen en winkelcentra, waar je hem vooral zou verwachten, maar ook in bedrijven. Daar werken volwassenen, die zich dan weer even kind mogen voelen. En daar maken de collega’s dan foto’s van, en die zetten ze op Twitter. Waardoor we een onbedoeld neveneffect van het Sinterklaasfeest zien: we worden allemaal weer even herinnerd aan Debiteuren, Crediteuren.

Bij IDG (via @Wieland)
Bij Hill & Knowlton (via @jackdevries)
Bij Isover (via @Johan_Nijkamp)
Bij Bergamin & Gielink (via @EricBergamin)
Op Hr. Ms. De Ruyter (via @sebohofkamp)
Bij Classic FM (via@classicnl)
Bij Nutricia (via @Sooradj)
Bij Blue Mango (via @vierhoog)
In de Tweede Kamer (via@Dimitriarpad)
Reageer op artikel:
Zie ginds komt de Kantoorklaas
Sluiten