Philips en de perverse flitspalen in Brussel

Dr. Doom 6 dec 2012 Economie

Philips heeft op een lepe manier samengespannen met een overwegend Aziatische bende van beeldschermmakers. Daardoor hebben wij met z’n allen jarenlang teveel betaald voor onze televisies en computerschermen. Ze hadden dus nóg goedkoper gekund.

Het schijnt dat er op dure locaties in Azië werd overlegd hoe ons, domme consumenten, om de tuin te leiden. En de afrondende gesprekken vonden steevast plaats op de golfbaan. Het waren geen incidenten, tussen 1996 en 2006 was er een vast ritme, soms leidde dat tot wekelijkse vergaderingen. De hele markt kwam aan de orde, niet alleen verkoop maar ook inkoop en productiecapaciteit. Dat is leuk zakendoen. Maar het mag niet.

Dat wisten alle betrokken partijen, ze wisten ook dat er sancties zouden kunnen zijn. En zoals zoals altijd komt het uit omdat iemand toch een stommiteit uithaalt. Als je een document bewaart waarin wordt opgeroepen het te na lezing te vernietigen, dan hang je, vroeg of laat. Dat gebeurde in 2007.

Het heeft gisteren geleid tot de grootste boete in het bestaan van de EU, anderhalf miljard waarvan 500 miljoen voor Philips die destijds een heel grote speler was.

Ik heb geen aandelen Philips dus ik vind het verder best. Ze hebben de boel bedonderd, ze zijn gesnapt dus verdienen ze straf.

Maar is er wel iets anders waar ik me zorgen over maak: het nu evident geworden flitspaalprincipe dat kennelijk in Brussel is uitgevonden. Langs de Europese rijkswegen zijn die dingen al geldmachines voor overheden en wij worden er het slachtoffer van. U kent het gevoel: paar kilometer te hard, toch al boete.

De Europese Commissie kwam in oktober nog 9 miljard tekort op haar begroting. Maar ze stelde op 6 miljard te zullen uitkomen want ze verwachtte ‘nog wat’ boetes te zullen opleggen. Dat is natuurlijk een buitengewoon perverse impuls: je begroting stoppen met boetes. Het lijkt er nu dus op dat er voor het bedrijfsleven flitspalen in Brussel worden geïnstalleerd en dan weten u en ik wat er gaat volgen: die boetes komen, ze nemen in aantal toe. En ze worden steeds hoger.

Dr. Doom is een pseudoniem. Als belegger is hij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Beleggingsvereniging Fibonacci. Op het moment van het schrijven van deze column heeft de vereniging posities in Ahold, Akzo Nobel, DSM, Heineken, KPN, Shell en Unilever en is Neutraal in de AEX. De positie in de AEX is kortlopend en wisselt regelmatig. Die kan dus nu al anders zijn. Volg Dr Doom op Twitter.
———
Volg HP/De Tijd ook op Twitter en Facebook.

Reageer op artikel:
Philips en de perverse flitspalen in Brussel
Sluiten