Spring naar de content

Miljoenendonaties aan politieke campagnes in de VS binnenkort verleden tijd?

Jim McGovern, het Democratische congreslid voor Massachusetts, heeft een tweetal amendementen voor de Amerikaanse grondwet ingediend met als doel de invloed van geld op het politieke proces terug te dringen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Aaron van Wirdum

Deze wetswijzigingen zouden volgens de afgevaardigde nodig zijn omdat het doneren van grote sommen geld aan politieke campagnes te makkelijk is geworden, waardoor de allerrijksten een te dikke vinger in de pap hebben gekregen in de Amerikaanse politiek: “We have seen a dramatic increase in the amount of corporate money flowing into our elections, drowning out the voices of ordinary American citizens eager to participate in the political process.”

Omdat McGovern van mening is dat organisaties een te grote stem hebben gekregen in het politieke discours, keert hij zich in de eerste plaats tegen een drie jaar oude beslissing van het Hooggerechtshof (Citizens United v. Federal Election Commission), waarin werd besloten dat vrijheid van meningsuiting – zoals gegarandeerd onder het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet – ook geldig is voor corporaties. Een onjuiste beslissing, vindt het congreslid: “The fact is, corporations are not people, and the Constitution was never intended to give corporations the same rights as the American people.”

Daarnaast tracht McGovern met zijn tweede amendement het Congres en de afzonderlijke staten in staat te stellen om geldstromen naar politieke campagnes aan banden te leggen. De Democratische politicus acht een hervorming hard nodig, omdat het huidige systeem gecorrumpeerd zou zijn. De grote invloed van geld is volgens hem in strijd met het democratisch gelijkheidsideaal dat de founding fathers voor ogen hebben gehad.

Waarschijnlijk is het enige dat McGovern nu nog nodig heeft om deze amendementen aangenomen te krijgen een flinke politieke campagne. Met heel veel geld.