Spring naar de content

De financiële crisis brengt nieuwe markten tot leven

Je staat er niet zo gauw bij stil, maar er zijn allerlei instanties die bloeien dankzij de economische crisis.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Matt Dings

Zo lees ik net het bericht dat het recordaantal faillissementen van vorig jaar gouden tijden met zich meebrengt voor veilinghuizen. Het CBS meldde dat in 2012 bijna eenvijfde meer bedrijven en particulieren over de kop zijn gegaan dan het jaar daarvoor. Bijgevolg krijgen veilingen meer boedels onder de hamer.

Tussen de kopers op die veilingen zitten natuurlijk ook commerciële partijen, die hun brood verdienen door de opgekochte boedelspullen weer op de markt brengen. Met aanzienlijk meer gedwongen executies stijgt hun omzet navenant. In dezelfde sector doen ook curatoren goede zaken. Zij moeten immers steeds meer faillissementen afwikkelen (tegen een standaarduurtarief van ongeveer 200 euro). De incassobureaus, vaak voorbodes van een bankroet, draaien eveneens overuren, want het eerste dat wankelt bij minder inkomsten is de betalingsmoraal.

Oprotpremie
Waar bedrijven saneren, vallen doorgaans ontslagen. De slachtoffers wenden zich nogal eens tot een advocaat of een vakbondsjurist om een flinke ontslagvergoeding uit de wacht te slepen, zodat deze juristen ook hun voordeel doen met de economische malaise. En de betrokken afvloeiers kloppen vervolgens aan bij banken en financiële adviesbureaus om hun oprotpremie zo profijtelijk mogelijk te stallen, zodat die ook werk en omzet binnenhalen dankzij de crisis. Al staat daar tegenover dat banken weer geld verliezen door failliete klanten en een dalende hypotheekomzet.

Het zal nauwelijks te traceren zijn, maar het is heel aannemelijk dat ook in de zorgsector de crisis extra werk oplevert. Heel wat mensen raken door financiële tegenslag en problemen op het werk overspannen of depressief en doen dan een beroep op zorgverleners, variërend van de huisarts en de psycholoog tot de fysiotherapeut en de specialist.

Veel minder scheidingen
In moeilijke tijden maakt menigeen liever pas op de plaats. Men verhuist niet naar een mooiere woning, maar knapt het oude huis liever op. In de bouw mag het slecht gaan, maar klusbedrijven houden wel werk. Hetzelfde geldt voor de auto: de verkopers klagen, maar de reparateurs hebben het druk. Zo wordt er ook beduidend minder gescheiden, liet het Belgische notariaat onlangs weten: in tien jaar tijd zagen zij het aantal echtbreuken halveren. Minder werk voor de notaris, maar méér voor de relatietherapeuten die worden ingeschakeld om huwelijken alsnog te redden.

In feite moeten we uitzien naar de eerste berichten over veilinghuizen en curatoren in moeilijkheden: tekenen dat we uit het dal komen.