Spring naar de content

Abdicatietoespraak Fred Rutten uitgelekt

“Zoals u allen weet, hoop ik over enkele maanden mijn 51ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat ik – zoals het er nu naar uitziet – deze dag in goede gezondheid tegemoet kan gaan.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Frank Heinen

Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat onze club Vitesse drie jaar geleden een Georgisch koninkrijk werd, waarmee in de clubgeschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten deze week uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt me een goed moment om deze stap – die ik al sinds mijn aantreden overweeg – nu daadwerkelijk te nemen.

Ik heb het altijd als een groot voorrecht beschouwd een groot deel van mijn dagelijks leven in dienst van onze club te kunnen stellen en – overeenkomstig met mijn opdracht – invulling te geven aan het trainerschap. Daarbij was Stanley Menzo mij vele maanden tot grote steun. Tot op de dag van vandaag – nu ja, vandaag een tijdje geleden – heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken.

Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven bij verlies en te delen in tijden van vreugde en plaatselijke trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Arnhem omringende dorpen, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden.

Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor de prestaties van de club nu in handen van de eindverantwoordelijken voor het mislukken van de transfer van Kelvin Leerdam moet liggen. Het is met het grootste wantrouwen dat ik op 4 februari[1] van dit jaar mijn trainerschap zal overdragen aan mijn opvolger, de nu nog naamloze nieuwe onderknuppel. Hij en Stanley Menzo zijn niet op hun toekomstige taak voorbereid.

Ze zullen onze club met toewijding dienen, getrouw de wensen van de bazen vervullen en ondanks al hun talenten geen enkele eigen invulling kunnen geven aan het trainerschap. Bepaald niet gesterkt voel ik mij door de gedachte dat me ziekmelden en zo plaats maken voor mijn opvolger ook betekent dat ik afscheid neem van u.

Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven – dit in tegenstelling tot sommige andere lieden – in de vele wisselvallige maanden waarin ik uw trainer mocht zijn.”

Fred Rutten[1] Datum nog niet helemaal zeker, effe overleggen met zaakwaarnemer!

 

———
Volg HP/De Tijd ook op Twitter en Facebook of schrijf u in voor onze nieuwsbrief!