Spring naar de content

Amsterdamse raad gepasseerd in ‘allochtonenverbod’

Afgelopen week heeft het Amsterdamse stadsbestuur een beladen initiatiefvoorstel van PvdA-fractie overgenomen als ‘interne regel’, zonder dit voor te leggen aan de raad.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Roeland Müller

Strekking van het voorstel: ambtenaren mogen het woord allochtoon niet meer gebruiken en moeten voortaan spreken over Surinaamse, Turkse of Chinese Amsterdammers. Coalitiepartner VVD is niet blij met dit, naar het lijkt, linkse onderonsje. VVD-fractievoorzitter Flos: ‘De raad is gepasseerd’.

Spoedje
Al begin 2012 deden de raadsleden Ahmet Olgun en Iman Akel (PvdA) het initiatiefvoorstel. De raad wacht nog op een officiële bestuursreactie op het voorstel, maar indiener Olgun weet echter te vertellen: “Het college is zo positief over ons voorstel dat het alvast uitboert zonder de stemming af te wachten”. Dat blijkt, want afgelopen dinsdag werd het voorstel als spoedje op de agenda van de collegevergadering gezet. Het college besloot om de maatregel door te voeren. Robert Flos (VVD) is verbaasd over de gang van zaken: “Onbegrijpelijk dat dit voorstel als spoedopdracht op de agenda moest”. De betrokken ambtenaar en verantwoordelijk wethouder Van Es (Groen Links) zijn vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

‘Symboolpolitiek’
Hoewel de PvdA Amsterdam op de site het besluit als overwinning viert, trapt collegepartner VVD op de rem. Flos vindt dat het college van B&W voor zijn beurt heeft gesproken en dat de raad is gepasseerd: “Het gaat over waanzinnige symboolpolitiek,”, laat hij aan HP/De Tijd weten. Hij wil dat het onderwerp alsnog besproken wordt en wil sowieso geen verbod op bepaalde woorden. De PvdA kan dus niet rekenen op de steun van coalitiepartner VVD.

Pyrrusoverwinning
Overigens staat in het aangenomen voorstel dat er in ambtelijke rapportages van onderzoekgegevens nog wel gebruik mag worden gemaakt van het woord allochtoon. Een medewerker van het PvdA-fractiebureau zegt daarover: “De maatregel zal vooral betrekking hebben op communicatie-ambtenaren”. In de praktijk zal het dus gaan om het weren van het woord allochtoon in persberichten en foldertjes. Daarmee lijkt het niet meer dan een pyrrusoverwinning voor de PvdA.