Spring naar de content

Joris Luyendijk: cynisme over politici speelt financiële sector in de kaart

align="LEFT">Joris Luyendijk stelt in de nieuwe HP/De Tijd dat het initiatief voor het oplossen van de problemen in de financiële sector vanuit de politiek zal moeten komen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Aaron van Wirdum

De journalist, momenteel als blogger werkzaam voor The Guardian in de Londense City, verwacht in ieder geval niet dat de banken zelf iets zullen veranderen: “Banken gaan zichzelf niet opsplitsen. Als ze op eigen houtje onderdelen afstoten, worden die opgekocht door andere grote banken, die zo nog groter worden. Het enige wat je zou kunnen doen, is mondiaal toezicht houden.”

Juist een te kritische houding jegens politici voorkomt ingrijpen daar waar het nodig is, vreest Luyendijk: “Ik hoorde bij de mensen die onnadenkend cynisch waren over politici, maar ik besef nu hoe die houding de akelige elementen in de financiële sector in de kaart speelt. Graaiers hebben enorm veel baat bij mensen die zeggen dat alle politici hetzelfde zijn. Daarmee sla je politici die wél een langetermijnvisie hebben de macht uit handen.”

Weinig vertrouwen in de toekomst
De
bankingblogger moet echter aantekenen dat hij op dit moment weinig vertrouwen heeft in verbetering. Journalisten noch politici focussen zich volgens Luyendijk gedegen op het probleem: de banken. “Ik kan geen politicus noemen die een samenhangend verhaal heeft over wat er mis ging, wat er moet gebeuren, wat er gaat gebeuren en welke stappen ondernomen moeten worden. Geen enkele. Er zijn ook weinig journalisten die politici daarover aan de tand voelen,” aldus Luyendijk: “Je moet kijken naar de politici die wel een verhaal hebben en niet aan bod komen. Die niet alleen bezig zijn met het volgende relletje of wie nu weer het gezicht mag zijn van de stagnatie.”

Lees de volledige reportage over Joris Luyendijk in de Londense City in de nieuwe HP/De Tijd