Spring naar de content

Waarom de jeugd Facebook massaal verlaat

Het is geen toeval dat Facebook vandaag met een nieuw offensief komt voor gebruik op de smartphone: de jeugd keert zich in veel westerse landen in de laatste maanden massaal af van het sociale netwerk. Groei is er alleen nog in de leeftijdscategorie boven de 55 jaar: Facebook wordt langzaam een bejaardentehuis.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Geert Poorthuis

In landen als de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Japan en Zuid-Korea is het aantal Facebook-gebruikers de laatste maanden zelfs in absolute zin gedaald. Maar alarmerender voor Facebook is dat die daling het sterkst te zien is bij de jeugd tussen 15 en 34 jaar. In Nederland groeit Facebook nog wel (de penetratiegraad is hier nu bijna 50 procent), maar ook hier verkiest de jeugd andere manieren van mobiele communicatie zoals WhatsApp en MessageMe: simpele, gratis berichtendienstjes zonder de toch redelijke zware infrastructuur van Facebook.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Ter illustratie: in de laatste drie maanden is het aantal Facebookgebruikers in de leeftijd tussen 25 en 34 in Nederland met meer dan 40.000 gedaald, in de categorie 18-24 was dat bijna 10.000. Maar van die jongeren zaten er waarschijnlijk toch al niet zoveel op het netwerk dat hun ouders (en waarschijnlijk grootouders) ook gebruiken. Alleen bij die laatste groep (boven de 55) was er in Nederland nog groei te zien. U kunt deze cijfers met enige moeite zelf nalezen op socialbakers.com.

Het heeft er alle schijn van dat het landschap van de sociale netwerken in hoog tempo aan het veranderen is, want ook Twitter kampt met teruglopende ledenaantallen. En dan zullen we het nog maar niet hebben over Hyves en LinkedIn, die de komende jaren een stille dood wacht. Op Twitter na zijn het allemaal toepassingen die ooit zijn begonnen op een desktopcomputer of laptop en die nu de grootst mogelijke moeite hebben de transitie te maken naar het nieuwe computeren: de smartphone die je altijd en overal bij je hebt.

Er groeit nu een generatie op die haar eerste digitale stappen heeft gezet op het mobieltje en niet meer op de ouderwetse computer van pa en ma. Voor wie chatten en appen even natuurlijk is als e-mailen het was voor een vorige generatie en bellen voor een nog oudere groep. En die nieuwe generatie wil daarvoor toepassingen gebruiken die moeilijk te traceren en dus te controleren zijn. Daar hoort Facebook vooralsnog niet bij.

Wat het bedrijf van Mark Zuckerberg vandaag ook onthult aan een ademloos afwachtende wereld (volgens sommigen een eigen telefoonlijn, volgens velen een killer-app die je hele telefoon overneemt), het zal waarschijnlijk niet de ommekeer brengen die de boze aandeelhouders verlangen. Een ontnuchterende gedachte dat het jonge genie Zuckerberg voor de jeugd nu al hopeloos ouderwets is geworden.

Onderwerpen