Spring naar de content

Geert Wilders is terug bij zijn roots: criminele Marokkaantjes

Gisterenavond heeft dan eindelijk het door Geert Wilders zo gewenste Marokkanendebat plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Aanleiding was het 'doodschoppen' van grensrechter Richard Nieuwenhuizen door spelers van de B1 van de Amsterdamse voetbalclub Nieuw Sloten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Dat debat heb ik niet direct gevolgd want de uitkomst leek voorspelbaar en bleek dat ook. Het benoemen van problemen is in Nederland niet erg sterk ontwikkeld, het aanwijzen van schuldigen des te beter. Dus konden we uit PVV-hoek de gebruikelijke riedel vernemen. En uit de hoek van de andere partijen idem. Ieder heeft zo zijn standpunten, we zijn het er over eens dat er een probleem is maar een 'Marokkanenprobleem', dat gaat veel te ver. Je kunt je afvragen of Wilders het probleem werkelijk wil aanpakken door het als een 'Marokkanenprobleem' neer te zetten. Dan schieten alle andere partijen in het defensief met de stelling dat er geen Marokkanenprobleem is. En daar hebben ze gelijk in. Wie dit weekend zin heeft zich eens echt te verdiepen in het probleem van de jeugdcriminaliteit, waarbinnen de criminaliteit van Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren inderdaad niet te missen is, zou dit rapport eens kunnen lezen. Het geeft een goed inzicht in waar het probleem begint: bij jongeren en vervolgens overwegend jongens hoewel de meisjes het in steeds mindere mate op zich laten zitten. De jeugdcriminaliteit is het laatste decennium flink toegenomen hoewel er de laatste jaren een kentering lijkt te zijn. Maar jeugdcriminaliteit - en ook de toename - is bepaald niet het domein van allochtonen, het is wijd verspreid. Misschien kunt u zich de beelden van Haren herinneren, ik heb niet de indruk dat er daar sprake was van een oververtegenwoordiging van allochtonen. Idem bij voetbalrellen, dat zijn bijna uitsluitend autochtone jongeren.

Als Wilders nou eens zou ophouden met zijn generalisatie en meer specifiek zou willen aanduiden wat hij wil oplossen: de oververtegenwoordiging in de misdaadstatistieken van Marokkaanse jongeren, dan vindt hij misschien wel de hele Tweede Kamer achter zich. Want een ander rapport dat ik u kan aanbevelen toont aan dat het na hun tienerjaren overwegend is gedaan met de scheve schaatsen in deze bevolkingsgroep. Dan ontwikkelen ze zich, net als criminele autochtone jongeren, overwegend tot brave burgers.

Waarom gaat het Marokkaanse jonge meisjes overwegend misschien wel beter dan allochtone meisjes van dezelfde leeftijd? En Marokkaanse jongens slechter? Daar liggen de kennelijke verschillen, die moet je oplossen.