Spring naar de content

Politiek oorverdovend stil over ING-debacle

De vraag is natuurlijk niet: hoe veilig is mijn geld bij de ING als ze daar van hun software een potje maken. De vraag is: wat doet de overheid, de regering, de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat mijn geld veilig is. Tot dusver blijft het vooral oorverdovend stil vanuit de politiek terwijl toch zo langzamerhand duidelijk is dat we kampen met een fundamenteel probleem.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Geert Poorthuis

Vanavond geen eten
Meer dan de helft van de Nederlanders regelt zijn bankzaken tegenwoordig via de pc, laptop of smartphone. Dat zijn miljoenen Nederlanders die niet beter weten dan dat hun bank de zaken correct afhandelt. Goed, af en toe ligt het systeem er bij de bank even uit, maar een storing zoals we die de afgelopen dagen bij ING zagen, kende geen precedent. Vele duizenden bankklanten zagen zich geconfronteerd met een verkeerd saldo en stonden bij de kassa van de buurtsuper machteloos te pinnen. Vanavond geen eten, jongens, de ING heeft een storing. Het is weer eens een ander gespreksonderwerp aan tafel.

ING zelf komt met steeds nederiger excuses en verzekert dat de klanten geen schade zullen lijden. Dat kunnen we niet controleren. Je zou verwachten dat vanuit de Tweede Kamer enkele wakkere volksvertegenwoordigers het initiatief nemen om op enige wijze controle uit te oefenen op dit proces waarbij de gehele Nederlandse bevolking is betrokken. Dat gebeurt echter niet. Waarom is dit geen onderwerp waarmee je als Kamerlid kan scoren?

Postgiro
Dat heeft misschien te maken met het verleden. ING is voortgekomen uit (onder andere) de Postbank en die weer uit de Postgiro, een zeer solide betalingssysteem dat onder controle van het rijk stond en waarbij het zeer zelden voorkwam dat je saldo niet correct werd weergegeven op de toen nog papieren afschrijvingen. De politiek heeft daarvan in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw afscheid genomen, in de privatiseringsgolf die er ook voor heeft gezorgd dat we nu maandelijks een vermogen aan ziektekostenverzekeringen betalen.

Wie nu als politicus gaat ijveren voor meer toezicht op het bancair verkeer moet mede toegeven dat al dat privatiseren misschien niet zo’n goed idee is geweest. Intussen hebben we wel ABN/AMRO en de SNS-bank genationaliseerd en de ING een kapitaalinjectie van 10 miljard gegeven. Dat duidt er al op dat ze het op eigen benen niet zo goed redden. En dan maken ze er digitaal ook nog een puinhoop van.

Actief toezicht
Het is een zure appel, maar de politiek moet er even doorheen bijten: het is onontkoombaar dat de Nederlandse overheid toezicht gaat uitoefenen op het mobiele bankieren. En dan niet het slappe toezicht achteraf waar de AFM zo goed in is. Actief toezicht, zodat iedere bonafide bankklant er vanuit mag gaan dat zijn zaken solide geregeld zijn. Als dat een stap terug is, het zij zo. Aan de webmasters van ING kunnen we het blijkbaar niet overlaten.

Onderwerpen