Spring naar de content

De lat van Jeroen Dijsselbloem: ‘Het is niet in de soep gelopen’.

Er is de laatste jaren een flinke discussie in ons land over de veronderstelde ‘zesjescultuur’. Dat begrip werd gisteren door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem nog wat verder aangescherpt.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Gevraagd naar de voortdurende storingen bij banken in het algemeen en ING in het bijzonder gaf hij te kennen dat de banken er ‘goed in zijn geslaagd’ de aanvallen van hackers af te weren. Citaat: ‘Het is niet in de soep gelopen’.

De Cypriotische ‘template’-discussie nog vers in mijn gedachten vraag ik me af of hij de Nederlandse taal dan wél voldoende beheerst. Tegelijk zie ik ook een bestendige gedragslijn in dat ‘niet in de soep lopen’.

Want voor de Cypriotische bevolking – die deze beeldspraak waarschijnlijk niet kennen – is het waarschijnlijk wel een sublieme verwoording van hoe het passeren van Jeroen Dijsselbloem daar wordt gevoeld. Alleen dat woordje ‘niet’, dat moet hij nog eens uitleggen.

En als hij dat dan toch doet, dan kan hij in één ruk door naar de Nederlandse klanten van onze grootbanken. Die hebben ook wel behoefte aan nadere duiding van dat ‘niet’. Grote kans dat het heel anders voelde – en voelt – als je niet bij je bankrekening kunt.

Met zijn uitspraak heeft Jeroen Dijsselbloem intussen wel in meer algemene zin goed tot uitdrukking gebracht hoe het hier in het land door de burgers wordt gevoeld, op zo ongeveer alle terreinen. Op dat woordje ‘niet’ na, natuurlijk. Maar dat had u al begrepen.

Tegelijk geeft hij een intrigerend inzicht in zijn eigen doelstellingen. Niet in de soep laten lopen, dat is het doel.