Spring naar de content

Koude Oorlogs-taal van het Nibud

In het aanrechtkastje van mijn moeder, die als meisje de Tweede Wereldoorlog meemaakte, stond altijd een blik met ovengedroogd brood. Op school werden wij bang gemaakt voor de Russen die spoedig in massa’s ons land zouden binnenvallen. En nu adviseert het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ons altijd contant geld in huis te hebben omdat de banken worden aangevallen door een zekere Ddos. Is de oorlog dan nooit voorbij?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Geert Poorthuis

Bangmakerij
Voor de jonge lezers: tijdens de Koude Oorlog (1945-1989) geloofden wij hier in het westen dat de Russen het plan hadden om ons land (en Duitsland en Amerika) te bezetten. Waarom de Russen dat wilden is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar dat belette de Nederlandse regering niet om allerlei dwaze plannen te smeden, zoals het onder water zetten van het halve land en het plaatsen van kruisraketten, gericht op het oostelijk front. In essentie was het een krijgshaftige vorm van bangmakerij die er tot op de dag van vandaag voor zorgt dat we Oost-Europa nooit helemaal vertrouwen. En die veel Nederlandse huishoudens zo onbehaaglijk maakte dat ze een voorraad voedsel aanhielden, voldoende voor een Russische bezetting.

Nu is het niet het land dat dreigt te worden aangevallen maar onze banken. Die willen, net als de regering, het liefst van alle contant geld af, maar moeten dan natuurlijk wel de veiligheid van digitaal, virtueel geld kunnen garanderen. De aanvallers zijn dit keer niet de bebaarde Russische fronttroepen, maar bekwame computerknutselaars die in staat zijn om duizenden computers op de ingang van de bank af te sturen. Het kan best zijn dat uw computer er een van is zonder dat u het merkt. Naar verluidt is het maar een eenvoudig virusje dat voor de aanvallen zorgt. En omdat wij zo’n beetje het strakst bekabelde land ter wereld zijn ligt het voor de hand dat de aanvallers kiezen voor Nederland als uitvalsbasis.

Verkeerd signaal
Enfin, dat moeten de veiligheidsexperts van de banken maar oplossen. Maar het advies dat het Nibud nu geeft lijkt ons een volkomen verkeerd signaal. Het ondermijnt het vertrouwen in de banken als dat al geen dieptepunt had bereikt en zou zelfs kunnen leiden tot een bankrun. Daarbij: hoeveel geld moeten wij volgens het Nibud in huis halen? Honderd euro, duizend euro? Moeten wij ons voortaan cash laten uitbetalen voor ons werk? Dat schakelt het gevaar van aanvallen in ieder geval geheel uit.

Hoe serieus ook de bedreiging voor de banken is, het Nibud doet aan bangmakerij die sterk doet denken aan de Koude Oorlog. Er is, voorzover bekend, nog geen cent van onze rekeningen verdwenen, net zomin als er ooit een Russisch leger aan onze oostgrens heeft gestaan. Het Nibud kan heel veel goed werk verrichten nu steeds meer Nederlanders in de schulden raken. Als ik minister Dijsselbloem was zou ik het instituut even flink de oren wassen.

Onderwerpen