Spring naar de content

Data vervalst in economisch toponderzoek: staatsschuld kan best heel hoog zijn

Er is een heuse oorlog gaande tussen economen van wereldformaat. Neemt u van me aan dat de Harvard-professoren als Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff hele grote namen zijn.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Naar hen wordt geluisterd, het Europese beleid van bezuinigingen om primair de nationale schuld naar beneden te brengen, is in belangrijke mate op hun onderzoek gebaseerd. Kort en goed komt hun stelling er op neer dat landen met een schuld die hoger is dan 90 procent van het Bruto Nationaal Product geen economische groei kunnen doormaken, gemiddeld krimpt hun economie met 0,1 procent per jaar.

Reinhart en Rogoff bouwden hun stelling op de data van landen die boven die 90 procent stonden, 20 moderne economieën, na de oorlog. En dit was de uitkomst.

En toen kwamen, deze week, economen van de University of Massachusetts met de uitkomst van hún onderzoek naar het onderzoek van Harvard. De conclusies - als het al niet beschuldigingen zijn - zijn niet mals.

Harvard liet selectief data buiten beschouwing, die werden gewoon genegeerd. Met andere data werd onzorgvuldig omgegaan: ze werden op een 'zeer onconventionele' manier gewogen.

Voor dit alles gecorrigeerd groeiden de 20 moderne economieën in de na-oorlogse periode - het Harvard-onderzoek betrof deze economieën en deze periode - met 2,2 procent in plaats van de door Reinhart en Rogoff gepresenteerde krimp van 0,1 procent.

Ook stelt dat Massachusetts dat er sowieso geen regelrecht verband is tussen staatsschuld en economische groei.

Op basis van dit advies zou ik maar weer eens een eerdere tip aan Mark Rutte willen herhalen. Gewoon miljarden bijlenen, om de economie te stimuleren. De staat leent tegen een te verwaarlozen en vaak zelfs negatieve rente. De inflatie is ruim daarboven dus de verplichtingen voor toekomstige generaties worden in echte koopkracht voor een belangrijk deel teniet gedaan door de inflatie. Bovendien: als de economie dan weer groeit, dan neemt de staatsschuld als percentage van het Bruto Nationaal Product vanzelf weer af.

Hoe moeilijk is het?

Onderwerpen