Spring naar de content

Economische groei in 1e kwartaal zou wel eens mee- en dus tegen kunnen vallen

Volgende week, op 15 mei om 9:30 uur, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de eerste raming van de economische groei in het 1e kwartaal 2013 bekend. Het is de zogenaamde 1e raming, daarna volgen met de 2e en 3e raming later in het jaar nog bijstellingen. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Kijken we naar alle macro-economische cijfers die het CBS over de eerste drie maanden al bekend maakte, dan moet er een slecht cijfer uitrollen. Zou je zeggen. Toch is er één reden om te veronderstellen dat het misschien wel meevalt. Als dat zo is dan zullen de politici van de regeringspartijen over elkaar heen rollen om te wijzen op de eerste lichtgroene scheutjes die wij moeten duiden als bewijs van een succesvol beleid. Ik sluit ook niet uit dat een enkele domoor het Sociaal Akkoord er bij zal willen halen hoewel dat er pas in april was.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

De invloed van een koude winter
De reden waarom de cijfers wel eens zouden kunnen meevallen zouden in een verzekeringspolis uitgesloten worden als een Act of God: niemand kan invloed uitoefenen op natuurrampen. Nu hebben we geen natuurramp meegemaakt maar wel het koudste 1e kwartaal in vele jaren. Dat maakt dat u en ik flink wat gas hebben verstookt en dat spekt de Nederlandse staatskas. Het heeft een niet te overschatten invloed op de omvang van onze economische groei of krimp. Kijkt u maar eens naar onderstaande grafiek van het CBS dat de invloed van gas laat zien op ons overheidssaldo.

Overheidssaldo met en zonder aardgasbaten

We moeten wachten tot woensdag, dan weten we het effect in 2013. Maar net als de enorme sprong in de huizenverkopen in december 2012 vanwege aflopende fiscale faciliteiten, zal het een blik op de werkelijke gang van zaken op het eerste gezicht moeilijker maken. Maar niet op het tweede gezicht voor wie de cijfers op detailniveau bekijkt.

En net als de huizenmarkt in januari 2013 vervolgens in elkaar klapte, zal het 2e kwartaal 2013 des te desastreuzer zijn. Dan is het gas-effect weg en blijven de dalende export, dalende industriële productie, afnemende binnenlandse vraag en stijgende werkloosheid de enige drijvers. Die cijfers zijn ook al in het eerste kwartaal dramatisch en zelfs april is al bekend, kijkt u maar eens op de conjunctuurklok van het CBS, die vindt u hier.

Onderwerpen