Spring naar de content

Wat is de handtekening van een PvdA-Kamerlid waard?

Leuke dag gisteren – en ook week – voor Diederik Samsom. Hij moest onder de leden zijn standpunt over illegaliteit verdedigen. Maar vooral ook moest hij uitleggen wat het aangaan van een verplichting inhoudt, dat is onder het PvdA-kiezersvolk kennelijk een kennisleemte. Cursusje privaatrecht, hoofdstuk ‘verbintenissenrecht’.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Er zijn in Nederland illegalen en er is een regeerakkoord. Over het eerste is van alles afgesproken in het tweede. Over dat – en nog veel meer – is tussen Rutte en Samsom overeenstemming bereikt. Daarna hebben beide Kamerfracties het goedgekeurd en is het nog aan partijcongressen voorgelegd. Heel veel méér handtekeningen konden er niet onder.

Kleine lettertjes
Kennelijk realiseert een deel van de PvdA-aanhang zich nu wat het in de euforie van de inhaalrace van Diederik allemaal heeft goedgekeurd. Of liever, de details vragen nu om aandacht en net als de kleine lettertjes in een verzekeringspolis zijn ze maar door weinig mensen gelezen.

Is er iets veranderd, de laatste tijd, als het om illegalen gaat? Helemaal niet of het zou moeten zijn dat de wet en de afspraken nu uitgevoerd dreigen te gaan worden. Dat is vrij nieuw en dat is op zich al opmerkelijk. Zoals het opmerkelijk is dat er gisteren een petitie zou zijn ingediend waarin onder meer staat dat illegaliteit nooit strafbaar is. Doe dan de Eerste en Tweede Kamer en de Raad van State ook maar weg, wetten worden in een PvdA-congresje gemaakt en gewijzigd, daar hebben ze verder niemand bij nodig.

Zitten er onder de illegalen niet enorme drama’s?  Zeker, maar in belangrijke mate vloeien ze rechtstreeks voort uit het gegeven dat we regels en wetten niet uitvoerden, er eindeloos geprocedeerd kon blijven worden en er daardoor een idee van voortdurend gedogen kon ontstaan.

Weg met PvdA-Kamerleden die zich niet aan hun woord houden
Dat moest nu eindelijk eens anders worden, daar waren de regeringspartijen het over eens. Een handtekening hoort betekenis te hebben, zelfs in de politiek. Ik ben blij met de rechte rug van Samsom. Maar het gevaar komt uit zijn eigen kring: een aantal van de leden van zijn fractie dreigt het allemaal toch niet te pikken. Hun handtekening staat er wel onder maar dat moeten we natuurlijk niet serieus nemen.

Zolang dat zo is wordt het nooit wat. Een PvdA-Kamerlid dat zich niet aan zijn afspraak wenst te houden zonder dat de omstandigheden zijn veranderd zou gewoon weg moeten. Dat zou voor elk Kamerlid moeten gelden.