Spring naar de content

Een zuiniger wereld begint bij de inwoners van Coevorden

Zelf bedenken waar uw gemeentebestuur het beste op kan bezuinigen? In Drenthe kan het. De gemeenteraad van Coevorden vroeg aan de 36.000 inwoners of zij misschien wat ideeën hadden voor potentiële bezuinigingen. Nou, die hadden ze wel: de Coevordenaren stelden 129 begrotingen op, meldt Trouw.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Annelies Beltman

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende jaren veel snijden in de uitgaven voor wegen, sport, cultuur, openbaar groen en straatverlichting. Er hangt ze een gat van 6 miljard euro boven het hoofd door bezuinigingen, meldt het Centrum voor Onderzoek van Economie van de Lagere Overheden (COELO). Geen makkelijke opgave. Om beter in kaart te kunnen brengen wat de prioriteiten zijn van de inwoners, vroeg het ze eigen bezuinigingsvoorstellen in te dienen. Op verschillende bijeenkomsten en via coevordenbezuinigt.nl kwamen maar liefst driehonderd tips en 129 begrotingen binnen.

Uit die begrotingen blijkt dat de inwoners van Coevorden een stuk strenger waren dan de gemeente: ze bezuinigden voor ruim een miljoen euro meer. Geen enkele sector werd gespaard, maar de hardste klappen vallen wat het de Coevordenaren betreft bij ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, burgerzaken en bestuur. Eigenlijk mag overal op worden bezuinigd, met uitzondering van onderwijs.

Of het college van burgemeester en wethouders daadwerkelijk voorstellen gaat overnemen is niet bekend. Of de Coevordense bevolking ook zo goed is in het orde op zaken stellen van het eigen huidshoudboekje evenmin.