Spring naar de content

APB dag 1: ‘Miezerig mannetje’ Pechtold, maar vooral: aftasten en aftasten

Nog voor dat de Algemene Politieke Beschouwingen begonnen, domineerde de baard van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk – of beter: het ontbreken daarvan – de liveblogs en twitterfeeds. Dag één van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) knetterde bovendien al meteen lekker na een enerverende discussie tussen Alexander Pechtold (D66) en PVV-leider Geert Wilders. Het beloofde een mooie dag te worden.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Annelies Beltman

‘Miezerig mannetje’
Alexander Pechtold stelde Geert Wilders harde vragen naar aanleiding van het partijprotest van afgelopen zaterdag. Pechtold meende neonazi’s, de NSB-vlag en de Hitlergroet te hebben gezien, en vroeg Wilders daar afstand van te nemen. Wilders was in vorm en reageerde vilein; hij liet zich niet uitmaken voor nazi en noemde Pechtold een ‘miezerig mannetje’:

Vervolgens diende hij een motie van wantrouwen in tegen het kabinet, waarover direct werd gestemd. De motie werd verworpen, al kreeg de PVV verrassend genoeg wel steun van de SP en Partij voor de Dieren. Waarmee de socialisten al aangaven dat het dagenlang debatteren met de coalitiefracties en het kabinet zinloos te vinden.

Aftasten
Alle fractieleiders kwamen vandaag aan het woord. Na de gebruikelijke commotie rondom een motie van wantrouwen van de PVV (nummer twintig, aldus CDA-voorman Buma) volgde een degelijk en beschaafd debat. Dat stond in het teken van aftasten: waar is ruimte voor onderhandeling tussen de oppositie en het kabinet? Rutte II zal steun moeten vinden bij de oppositie en compromissen moeten sluiten om aan een senaatsmeerderheid te geraken.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kreeg positieve recensies over zijn debatkwaliteiten – er werd verbetering geconstateerd – en de fractievoorzitter van die andere kabinetsfractie, PvdA-leider Diederik Samsom, werd aan de lopende band onderbroken. Beiden toonden zich bereid om te praten, maar vandaag kwam daar vooralsnog weinig van terecht. Morgen meer rituele dansen, waarbij ook premier Rutte aan het woord komt.