Spring naar de content

Voorlopig mag u uw e-books gewoon doorverkopen

Zolang er op Europees niveau geen uitspraak is gedaan over het auteursrecht bij e-books mag u uw (gekochte) exemplaren gewoon doorverkopen. De Nederlandse overheid heeft daar op dit moment geen mening over en zal dus ook niet handelend optreden. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het PvdA-Kamerlid Oosenbrug.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Geert Poorthuis

Aanleiding voor de vragen was overigens niet de vraag of u werkelijk eigenaar bent van uw e-books, maar het plan van het Centraal Boekhuis en de Stichting Brein om kopers van e-books voortaan te registreren. De gegevens moeten twee jaar bewaard blijven. Stichting Brein hoopt met die maatregel, waarover veel ophef is ontstaan, de illegale verspreiding van boeken, bijvoorbeeld via torrentsites, tegen te gaan.

Aantasting van een grondrecht
Tegen dat fel bekritiseerde voornemen heeft Teeven, zo lezen wij in de antwoorden, eigenlijk geen bezwaren, zolang de privacy van de kopers maar afdoende en volgens de geldende regels wordt beschermd. Zo kunnen wij het ook: de ophef ging nu juist daarover. Er zijn heel veel mensen in dit land die vinden dat ze al op veel te veel plekken staan geregistreerd. Dat dat nu ook gaat gebeuren bij een simpele handeling als het kopen van een boek is voor velen een brug te ver. Het voelt bovendien als aantasting van een grondrecht.

Maar via zijn uitspraken (of eigenlijk niet-uitspraken) over het recht tot doorverkoop van e-books biedt Teeven nu wel een uitweg. Het is vast heel moeilijk te bewijzen of je een boek dat Brein aantreft op je e-reader of tablet eerlijk hebt gekocht of in de duistere krochten van het internet illegaal (hoezo eigenlijk?) hebt gedownload. Voorlopig is die registratie dus eigenlijk een dode letter, al zullen wij tot onze laatste snik weigeren er aan mede te werken.

Het ligt voor de hand dat naar aanleiding van deze Kamervragen of het Centraal Boekhuis, dan wel de Stichting Brein, een proefproces gaat aanspannen. Teeven maakt in zijn antwoorden duidelijk dat wat hem betreft de zaak pas echt tot klaarheid komt als het Europese Hof van justitie een uitspraak heeft gedaan. Dat is om twee redenen goed nieuws: de Europese ambtelijke molens malen zeer langzaam en dus kan het nog wel een aantal jaren duren voor er een beslissing is. En daarbij: vorig jaar is op Europees niveau al eens uitspraak gedaan in een verwante zaak. Toen ging het om software en het Europees Hof vond dat doorverkoop onder bepaalde omstandigheden moest kunnen. Er gloort dus hoop.

Onderwerpen