Spring naar de content

En? Gaat u salaris inleveren?

Vandaag opent de Volkskrant met de uitkomsten van een groot onderzoek dat deze zomer onder bijna 80.000 werknemers werd gehouden. Gemiddeld verdienen ze € 37.000 en daarmee zitten ze in de buurt van modaal (modaal is in 2013 ca. € 33.000).

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Hoewel 80.000 deelnemers best veel is, kan ik niet beoordelen of het onderzoek echt representatief is, maar laten we maar even aannemen dat het dat is. Er is een aantal interessante maar ook teleurstellende uitkomsten. Eén op de drie werknemers is bereid salaris in te leveren in ruil voor baanzekerheid. Het kan ook aan de vraagstelling hebben gelegen, maar een op de drie is best weinig. Niet iedereen kan inleveren; als je lasten gelijk opgaan met je inkomen, dan ligt dat antwoord voor de hand. Maar er speelt ook nog iets anders. De kennis van wat WW in de praktijk inhoudt, is onder werknemers nogal beperkt.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

De meesten denken dat je 70 procent van je laatst verdiende salaris krijgt. Dat wordt dan en flinke schok als het onverhoopt zover is en je meer dan € 50.000,- bruto verdient. Want de berekening van uw maximale WW-uitkering is gebaseerd op een maximaal dagloon van ca. € 195. Wie € 52.000 bruto verdient, gaat na twee maanden naar een bruto-uitkering van ca. € 2.750 per 4 weken. Daarover wordt dan weer gewoon belasting ingehouden. Al bij € 51.000 bruto ligt de grens waarboven uw WW-uitkering niet meer verder stijgt dan die ca. € 2.750 bruto. Verdient u een ton? Jammer dan, u krijgt bruto
€ 2.750 per vier weken. Wat u niet meer krijgt is de leasebak, die telefoon en die onkostenvergoeding.

Ik vraag me af of daar in het onderzoek rekening mee is gehouden. Gemiddeld mogen de onderzochten dan € 37.000 verdienen, omdat het om een gemiddelde gaat zal een flink aantal er fors boven zitten. Ik zou willen weten of onder hen het aantal dat bereid is om salaris in te leveren om hun baan te behouden ook 1 op de 3 is. Want als je meer dan anderhalf keer modaal verdient, ben je dan nog altijd beter af dan met WW als je 10 procent – of méér – van je salaris inlevert.

Onderwerpen