Spring naar de content

Vergeet in Rio niet te klappen voor de zon

Nederlanders hebben een wat moeizame verhouding met geluk.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Tim Jansen

Al jaren concludeert statistiekfabriek CBS dat de grondhouding van de Nederlander samen te vatten is met de zin ‘met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht’. Individueel zijn we gelukkig, maar met Nederland gaat het structureel de verkeerde kant op. Persoonlijk geluk zit voor ons in grote dingen. Een goede gezondheid, contact met familie en inkomenszekerheid. Soms stellen we dan dat geluk voor ons in kleine dingen zit. Maar dan verwarren we klein met niet-materieel. Gezondheid, een sociale kring en de garantie op onderdak en voedsel zijn essentieel voor een comfortabel leven.

De kunstenaars van het kleine geluk
Een Braziliaanse vriendin noemde haar volk de kunstenaars van het kleine geluk. In Rio de Janeiro, in de wijk Ipanema, liggen twee heuvels die Dois Irmãos (Twee broeders) worden genoemd. Aan de voet van de heuvels, op het strand, liggen Brazilianen al dan niet in gezelschap van vrienden, bier en chips te wachten op zonsondergang. Zoals op ieder strand is er een bord met regels. Het strand telt slechts twee geboden. Eén: ruim je afval op. Twee: vergeet niet te applaudisseren voor de zon. Want af en toe hebben de parkgangers een enorm klein geluk. Dan duikt de zon precies tussen de twee heuvels onder de einder. Wanneer dat gebeurt klinkt er gejoel en een klaterend applaus. Geluk zit in kleine dingen.

Helaas, concludeert de vriendin, verandert ook in Brazilië niet alles ten goede. Dankzij de bloeiende economie stijgt het inkomen van veel Brazilianen. Zij die hun inkomen flink zien stijgen grijpen dit vaak aan om persoonlijk succes te etaleren. Grote auto’s, mooie huizen en dure kleding. Geld als middel om het geslaagde ego op een voetstuk te zetten. Kapitalisme helpt vooruit, maar vergroot soms ook kloven. Het grote geluk van een goede gezondheidszorg, een stabiel inkomen en een fijn onderkomen is er nog niet voor iedere Braziliaan. Gelukkig verricht de zon, zo nu en dan, voor iedereen een klein wonder.