Spring naar de content

Waarom krijgt Klaas Knot eigenlijk een korting op zijn hypotheekrente

Donderdag presenteerde Klaas Knot voor de derde maal het jaarverslag van De Nederlandsche Bank. Hoewel dat naar mijn mening niet helemaal verenigbaar is met zijn functie, orakelde hij er flink op los.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Hij is een soort premier, minister van Financiën én Sociale Zaken en koning ineen, en hij groeit al sinds zijn aantreden in die rol.

Wellink maar dan anders – Klaas Knot weet echt álles. Hij strooit met adviezen, en stelt dat de crisis achter ons ligt. Daarmee komt hij wel wat los van de werkelijkheid, want in menig huishouden in Nederland wordt de huidige staat der dingen toch echt anders beleefd.

Wat ik heel bijzonder vond, en wat we door de publicatie van dat jaarverslag nu allemaal weten, is dat Klaas Knot op 31 december 2013 een bedrag van €1.200.000 van zijn werkgever heeft geleend en daarover zo’n 2,7 procent rente betaalt.

Het gaat om een hypotheek voor twee huizen: een zojuist aangekocht en een ander nog onverkocht. Kan gebeuren; Knot verkeert in het goede gezelschap van heel wat Nederlanders met eenzelfde probleem.

Bijzonder is het dat functionarissen op dit niveau bij DNB verplicht zijn om hun hypotheken bij hun werkgever af te sluiten. Anders zouden er wel eens rare situaties in de gewenste gezagsverhouding kunnen ontstaan tussen Knot – de toezichthouder – en de bank waarop hij toezicht houdt. Dat snap ik.

Maar dat een zeer goed betaalde directeur van De Nederlandsche Bank – op hem is de balkenendenorm bepaald niet van toepassing – via zijn werkgever een korting van circa een derde op de hoogte van de hypotheekrente krijgt, is én absurd én een heel slecht voorbeeld voor iemand in juist zijn positie. Knot betaalt zo’n 2,7 procent, vaste rente, lange looptijd.

Kom er eens om.

Bij alle kritiek op houding en gedrag van bankiers in het algemeen – kritiek die ook door DNB wordt gedeeld – steekt deze splinter nogal fors uit het oog van de wetgever en toezichthouders.

Knot verdient nu nog 406.000 euro, inclusief bonussen en pensioen. Vanaf 2017 moet hij dat gaan afbouwen, maar in 2018 loopt zijn termijn af.