Spring naar de content

Terugkerende Syriëgangers krijgen huis en opleiding

De eerste in Nederland opgepakte Syriëganger is een twintigjarige Amsterdammer die vorige week werd ingerekend. Onduidelijk is voor wie hij gevochten heeft en of hij vanwege zijn Syriëtrip is opgepakt of voor andere zaken. Schokkender is misschien wel dat er nu dertig mensen die in Syrië hebben gevochten in Nederland terug zijn. Of er meer zijn gearresteerd, is niet bekend. HP/De Tijd zocht uit hoe terugkeerders in Delft, waar een aantal van hen vandaan komt, worden opgevangen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Sjoerd Hartholt

De dertig teruggekeerde Nederlanders hebben in Syrië geleerd hoe ze moeten omgaan met zelfgemaakte explosieven en automatische wapens, schrijft de Volkskrant. Dat ze daarom enorm goed in de gaten worden gehouden, is logisch. Vooral in Delft, het ‘broeinest voor radicale moslimjongeren‘, is er alertheid. De lokale partij Leefbaar Delft wil van ieder individueel geval uit Delft op de hoogte zijn. De partij maakt zich zorgen, aangezien via sociale media duidelijk wordt dat de Delftenaren Mourad Massali, Jordi de Jong, Sofian El Fassi en Choukri Massali in Syrië zitten of hebben gezeten. Het is niet onwaarschijnlijk dat er meer Delftenaren in Syrië vertoeven of inmiddels terug in Nederland zijn.

Delft is niet scheutig met informatie over terugkeerders. Meer dan een inmiddels een jaar oude brief die naar de gemeenteraad is gegaan, wil de woordvoerder over Delftse Syriëgangers aan HP/De Tijd niet vrijgeven. In de brief valt echter te lezen dat terugkerende jongeren kans hebben op huisvesting, een baan en psychische zorg. In de brief wordt in de volgende passage uitgelegd wat het stappenplan is wanneer iemand uit Syrië terugkeert.

“Indien er informatie bekend is over terugkeerders, dan organiseren wij in
samenwerking met de politie, AIVD, NCTV en de benodigde lokale sociale
partners een casusoverleg. In een casusoverleg zijn de inschattingen van de AIVD en de Regionale Inlichtingendienst van de politie over de motieven van een terugkeerder leidend. Er wordt pas actie ondernomen door de sociale partners als de diensten dat op basis van de op dat moment beschikbare informatie aangeven. Het doel van de lokale actie is deradicalisering door middel van stabilisering en normalisatie van de situatie waarin de terugkeerder zich bevindt. Dit is maatwerk en bestaat enerzijds uit het terugbrengen van structuur in het dagelijks leven, werkopleiding, huisvesting, schuldsanering etc. Wij gaan bij deze ondersteuning uit van bestaande wet- en regelgeving. Anderzijds wordt ook psychische bijstand en/of specialistische coaching ten behoeve van deradicalisering geboden. Wij worden daarin bijgestaan door de NCTV.”

De gemeenten laten terugkeerders dus eerst onderzoeken door de politie en de AIVD. Als de Syriëgangers die test doorstaan – dat wil zeggen: als ze niet strafrechtelijk worden vervolgd – wordt alles in het werk gesteld om structuur in hun leven terug te brengen via opleiding, woonruimte en schuldsanering. Een voorlichter van de gemeente Delft die bevestigt dat de jaar oude brief nog altijd actueel is: “We maken geen reclame om Syriëgangers te helpen. Maar de AIVD heeft speciale interesse in ze. En als ze niet vervolgd worden door het OM, kunnen ze hij ons aankloppen voor hulp. Net zoals normale jongeren zonder werk en opleiding dat kunnen.”

Dan vragen wij ons wel af: moeten ‘normale jongeren’ ook gederadicaliseerd worden?

Onderwerpen