Spring naar de content

Donker of homo? Beter donker én homo

Donker, blank, man, vrouw, homo, hetero. Allemaal labels die stereotyperingen met zich meedragen. Soms ook negatieve stereotyperingen die invloed hebben op bijvoorbeeld de carriere, of anderszins de levensloop. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat het hebben van twee labels met negatieve stereotyperingen, een positief effect kan hebben op het startsalaris. Kortom: min en min is plus.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Sylvester Ilias

Wetenschappers aan de universiteit van Princeton concludeerden namelijk dat donkere homo’s een grotere kans hebben op een hoog startsalaris dan homo’s of mensen met een donkere huidskleur. Ze legden een groep van 231 blanke, mannelijke proefpersonen een aantal nep-cv’s voor. Aan die namaak-cv’s moest door de proefpersonen vervolgens een salaris worden gekoppeld. De ‘sollicitanten’ die de cv’s hadden geschreven, waren blank en hetero, blank en homo, donker en hetero of donker en homo.

Negatieve stereotypen heffen elkaar op
De proefpersonen bleken donkere heteromannen en blanke homo’s lagere salarisindicaties te geven dan blanke heteromannen. Een resultaat dat de onderzoekers hadden verwacht, doordat veel blanke Amerikaanse mannen bij de labels donker en homo, bepaalde negatieve stereotyperingen hebben. De participanten van dit onderzoek stereotypeerden blanke homo’s als vrouwelijker en zwakker ten opzichte van blanke hetero’s. En donkere mannen als crimineel en bedreigend.

Wanneer uit een cv kon worden opgemaakt dat de sollicitant de labels zwart én homo met zich meedroeg, werd er juist een salarisindicatie gegeven die even hoog was als de indicatie die aan een blanke heteroseksuele man werd gegeven. Volgens de onderzoekers heffen de negatieve stereotyperingen elkaar op, omdat ze een contradictie van elkaar zijn. Hierdoor is te verklaren dat bij de indicatie van het startsalaris, geen verschil is te vinden met de indicatie die een blanke hetero man krijgt.

Daarnaast testten de onderzoekers ook hoe bedreigend de proefpersonen de verschillende sollicitanten vonden op basis van hun cv. Hieruit bleek dat donkere heteroseksuele mannen als meest bedreigend werden beoordeeld. Volgens de onderzoekers draagt dit bij aan een gedeelte van het verschil tussen de salarisindicaties die donkere hetero mannen en donkere homo’s krijgen toebedeeld.

Leuk voor de donkere homo’s natuurlijk, maar wat voor salarisindicatie zal er worden gegeven aan donkere lesbiennes?