Spring naar de content

Onderzoek: Harry Potter-lezer is empatischer en toleranter

Wie de Harry Potter-boeken van de Britse schrijfster J.K. Rowling niet kent, heeft de afgelopen tien jaar onder een steen geleefd. Wie ze al niet heeft gelezen, heeft op z’n minst de films gezien. Toch wijst onderzoek uit dat het beter is om de boeken te lezen. Want kinderen en jongeren die dat doen, staan verdraagzamer in het leven.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Jesse Voorn

De boeken van Harry Potter zijn meer dan magie en toverspreuken alleen. Ze bevatten óók belangrijke levenslessen. Uit een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Applied Social Psychology blijkt dat kinderen en jongeren die de boeken van de tovenaarsleerling lezen meer empathisch vermogen aan de dag leggen en toleranter zijn dan anderen. Ze hebben bijvoorbeeld minder vooroordelen tegenover immigranten, vluchtelingen en homoseksuelen. Dat weet de schrijfster zelf ook, want ze zei ooit al: “De Harry Potter-reeks is één lang pleidooi voor tolerantie en tegen hypocrisie.”

hp640

(Foto via The Half Blood Prince)

Vooroordelen komen in haar boeken op allerlei manieren aan de orde: bijvoorbeeld tegenover ‘dreuzels’ (mensen zonder tovenaarscapaciteiten), tovenaars zonder ‘puur bloed’ en andere magische wezens. Harry Potter en zijn vrienden nemen het steeds weer voor die groepen op.

Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen. In de eerste fase werden 34 vijfdeklassers van negen en tien jaar ondervraagd over hun mening ten opzichte van immigranten. In de zes weken erna kregen de kinderen Harry Potter-boeken te lezen. De helft van de kinderen las fragmenten over vooroordelen, de andere helft over andere zaken. De kinderen eerste groep bleek positiever over immigranten te zijn gaan denken dan de andere helft. Ook werd gevraagd of de kinderen een emotionele band voelden met Harry Potter. Degenen die zich echt met hem konden identificeren, waren het meest tolerant.
In een ander deel van het onderzoek werden elf- tot vijftienjarigen ondervraagd over hun mening over homoseksualiteit. Degenen die Harry Potter gelezen hadden, waren verdraagzamer op dit punt dan de scholieren die de boeken niet hadden gelezen.

harrypotter640

(Foto via Sofie!)

“Harry Potter-lezers zijn in staat naar de maatschappij te kijken vanuit de optiek van minderheidsgroepen,” aldus de onderzoekers. “Het stimuleren van het lezen van de boeken en het opnemen ervan in het leerprogramma op scholen, verhoogt niet alleen de leesvaardigheid van de leerlingen, maar verbetert ook hun sociale houding en gedrag. Uiteindelijk draagt dat bij aan meer gelijkheid in de samenleving.” Hoofdonderzoeker Loris Vezzali vindt dat een belangrijke boodschap voor leerkrachten en ouders. “De houding van kinderen is nog makkelijk te beïnvloeden, en daarom is het belangrijk om hun vanaf jonge leeftijd positieve figuren aan te reiken met wie ze empathie voelen.”