Spring naar de content

Vinokourov bestrijdt ontkenning over twijfels wegens onduidelijkheden rond onzekerheid

Astana-teammanager Alexandre Vinokourov bestrijdt dat hij heeft ontkend dat er twijfels zijn over de mogelijke onduidelijkheid rond de onzekerheid over het eventuele dopingprobleem binnen zijn team.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Frank Heinen

Eerder stelde de Kazachse directeur sportief echter dat de berichten over dopingdokter Michele Ferrari, die in het najaar van 2013 een bezoek zou hebben gebracht aan een trainingskamp van de hemelsblauwe formatie, ‘in principe niet per se helemaal waar hadden moeten zijn, gesteld dat de twijfels omtrent de niet-aanwezigheid gestaafd hadden kunnen worden door voldoende roddel en achterklap’.

Die uitspraak komt na de recente ontkenning van Vinokourov in een totaal ander licht te staan. De Olympische kampioen van 2012 bevestigde zijn ontkenning in een reeks van ontkennende bevestigingen in het populaire Kazachse radiospelletje ‘Geen Da, Geen Njet’. Oorgetuigen stellen dat zij Vinokourov mogelijk ook verschillende keren het woord ‘niet’ hebben horen zeggen, maar volgens bronnen binnen Astana zijn hier geen zichtbare bewijzen van.

Een zekere mate van onduidelijkheid
Het rommelt al langer binnen de formatie van de Nederlanders Lieuwe Westra en Lars Boom. Zo werden er gedurende het afgelopen seizoen verschillende renners van de ploeg niet positief bevonden, wat volgens doktoren rond de ploeg negatieve gevolgen voor de prestaties had. Het nieuws dat dokter Michele Ferrari eind 2013 bij de ploeg werd gesignaleerd, kwam voor manager Vinokourov dan ook als een donderslag bij heldere hemel: ‘Er zijn geruchten in de ontkennende sfeer geweest die stelden dat er mogelijk helemaal geen sprake zou zijn geweest van een trainingskamp, maar die verhalen zijn nu de kop in gedrukt, dus gesteld dat er sprake was van een trainingskamp – en daar heeft het nu alle schijn van – dan kan ik niet anders dan ontkennen dat er getracht is de onzekerheid door middel van onduidelijkheid in het onderhavige geval waar mogelijk in het midden te laten, gesteld dat mijn ontkenning ook daadwerkelijk als ontkenning is opgevat en niet als bevestiging, want in dat geval zal ik helaas moeten bevestigen dat ik de vaagheid rond zoveel verschillende onduidelijkheden met hand en tand heb bestreden. Uiteraard in acht genomen dat je nooit over één nacht ijs moet gaan als het de ontkenning van een bevestiging in de geruchtensfeer binnen de wandelgangen van een niet nader te noemen organisatie betreft; vaststaande feiten zijn er om verbogen te worden.’

Wanneer zal blijken dat Ferrari zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met de preparatie van zijn renners, zal Vinokourov dan ook duidelijke conclusies trekken: ‘Dat zou betekenen dat er binnen de beleidsstructuur van onze organisatie als organisatie en het kader van renners dat wij in die zin hebben aangewezen als zijnde onze renners een situatie is ontstaan die je dan op een heel specifieke manier zou kunnen interpreteren, ware het niet dat de mogelijke laakbaarheid – waarvan vermoedelijk in de sfeer van verregaande onduidelijkheid sprake zou hebben kunnen zijn geweest – tot op heden niet meer is dan een absolute onzekerheid, een what if-scenario waarvan ik hoop dat het op de plank blijft liggen, omdat ik denk dat het onmogelijk te bewijzen valt dat er op grote schaal het een of het ander – maar in dit geval zou dan vooral het een interessant blijken geweest te zullen zijn, dat begrijp ik heel goed – aan de hand geweest zou kunnen hebben moeten zijn. De gevolgen van de mogelijkheid die dan feitelijk zou zijn, zijn duidelijk: dan moet de ontkenning met betrekking tot de twijfels over de onzekerheid rond de onduidelijkheid over onze ploeg in zekere mate onontkend worden, dat signaal geven wij dan met liefde af, want wij zijn voor een schone sport, of in elk geval een sport die geruchtigerwijs in een vaarwater van verregaande schoonheid – al vind ik schoon een relatief begrip – gevaren zou zijn.’

Alles kan
Inmiddels heeft ook dokter Michele Ferrari zelf gereageerd op alle commotie. Vanuit zijn woonplaats Ferrara laat de dopingdokter ferm weten dat ‘hij per definitie nooit de waarheid spreekt, dus dat elke ontkenning ook met een zekere terughoudendheid bevestigd moet worden’.
Waar het zijn concrete bemoeienis met de Astana-ploeg van Tourwinnaar Nibali betreft, hult Ferrari zich echter in nevelen: ‘Alles kan.’