Spring naar de content

Maakt het huwelijk dan toch wel gelukkig?

Het huwelijk is een instituut waar we nooit over uitgepraat raken. De één noemt het een verouderd concept, de ander zweert dat een goed huwelijk de basis is voor een gelukkig leven. Deze laatsten lijken nu gelijk te gaan krijgen: een paper dat is gepubliceerd door het National Bureau of Economic Research concludeert namelijk dat het huwelijk kan helpen een midlifecrisis te overwinnen. Daarvoor is het wel van belang dat je een partner hebt die eveneens je beste vriend is.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Fabienne Meijer

Hoewel sociale wetenschappers het er al langer over eens waren dat getrouwde mensen over het algemeen gelukkiger zijn, is correlatie nog geen causaliteit. Dit onderzoek focuste daarom ook specifiek op het geluksniveau van voor en tijdens het huwelijk. Daarvoor keken men naar resultaten van drie eerder uitgevoerde grote enquêtes, te weten de United Kingdom’s Annual Population Survey, the British Household Panel Survey, en the Gallup World Poll, die hun respondenten ondervroegen over hun tevredenheid in verschillende stadia van hun leven. Uit de gecombineerde onderzoeken bleek dat in bijna alle delen van de wereld, zelfs als het niveau van tevredenheid van voor het huwelijk werd meegenomen, mensen gelukkiger werden van hun huwelijk.

In tegenstelling tot wat vaak wordt geloofd, kwam uit het onderzoek naar voren dat het huwelijksgeluk langer voortduurde dan de honeymoon-period. Dit lijkt vooral toe te schrijven aan de mate van vriendschap tussen de partners. De voordelen daarvan zijn met name zichtbaar op middelbare leeftijd, wanneer mensen een dip ervaren in hun algehele tevredenheid. “Mensen die getrouwd zijn kunnen een midlife-crisis beter aan dan ongetrouwde mensen, omdat ze gedeelde lasten en bovendien een sterke vriendschap hebben,” aldus econoom en onderzoeker Mr. Helliwell.

Mocht u uw partner dus nooit hebben kunnen overtuigen van het nut van het huwelijk, dan kunt u met dit onderzoek wellicht uw voordeel doen. Over de vraag of een ‘vriendjeshuwelijk’ niet saai is en wat de gevolgen ervan voor het seksleven zijn, doet het onderzoek geen uitspraken.