Geheugen beter met de ogen dicht

Jesse Voorn 20 jan 2015 Wetenschap

Het is een simpele tip, maar wie niet meer weet waar zijn sleutels liggen, waar zijn pinpas zich bevindt, of wat er ook alweer op het to-do-lijstje staat, kan het beste maar zijn ogen dicht doen. Ons geheugen werkt namelijk beter als we ons afsluiten van de buitenwereld. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Surrey.

De onderzoekers van de Britse universiteit wilden het geheugen van mensen testen, omdat ze benieuwd waren of het geheugen beter werkt met de ogen dicht. Ze voerden daarom twee onderzoeken uit onder 178 deelnemers. Bij het eerste onderzoek keken de vrijwilligers naar een filmpje over een elektricien, die bij het uitvoeren van een klus verschillende voorwerpen uit de woning stal. De deelnemers kregen daarna vragen over details in de film. Sommige van hen kregen de opdracht hun ogen te sluiten, anderen gaven antwoord met geopende ogen. De deelnemers die met gesloten ogen de antwoorden gaven, bleken 23 procent meer van de vragen correct te beantwoorden.

ogen640

(Foto via KayVee.Inc)

Bij de tweede studie gingen de onderzoekers een stap verder. De deelnemers kregen een reconstructie te zien van een gewelddadige inbraak, waarbij een oude man werd bedreigd in zijn woning. De vrijwilligers werd gevraagd zich zowel audio als de visuele details te herinneren. Ook nu bleek dat degenen die de ogen sloten, zich meer informatie konden herinneren dan wanneer men de ogen openhield.

In beide gevallen gold overigens dat de deelnemers het makkelijker vonden om hun ogen te sluiten in de aanwezigheid van de interviewer, als ze een band voelden. Dat kan volgens de onderzoekers belangrijk zijn voor de manier waarop getuigen van een misdrijf ondervraagd worden. Want ook die zullen zich met gesloten ogen meer details kunnen herinneren.

Als er een vertrouwensband werd opgebouwd met de proefpersonen, voelden ze zich meer op hun gemak bij het sluiten van hun ogen,” zegt hoofdonderzoeker Robert Nash. “Het sluiten van de ogen lijkt dus goed te werken, want we blokkeren de afleidingen om ons heen. Dat helpt dus om bepaalde zaken en zeker belangrijke details, terug te halen. Daarnaast is het makkelijker om dingen te visualiseren. Dat is essentieel als we getuigen vragen zich de dingen op die manier te herinneren bij een verhoor.”

Reageer op artikel:
Geheugen beter met de ogen dicht
Sluiten