Spring naar de content

Meer dan helft Amerikaanse staten klaagt Obama aan

Nu ook Nevada en Tennessee verklaarden president Obama aan te klagen, wordt de president door meer dan de helft van de Amerikaanse staten aangeklaagd. De aanklacht houdt in dat de president zijn boekje te buiten zou zijn gegaan met zijn immigratiemaatregel die afgelopen november werd aangekondigd. Barack Obama zou buiten zijn constitutionele macht getreden zijn, aldus de aanklagers.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Iris Verhulsdonk

In de plannen van de president zouden de regels om als ongeregistreerde allochtoon in de Verenigde Staten te kunnen blijven, sterk versoepelen. De maatregel zou naar schatting 4.4 miljoen mensen helpen die op dit moment illegaal in het land verkeren.

Het parlement is tot nu toe niet in staat geweest een immigratiehervorming door te voeren, met deze maatregel probeert Obama dit te omzeilen. Omdat hij als president bevoegd is om in te vullen hoe wetten worden uitgevoerd, heeft hij de macht nu te stellen dat een groep illegalen niet opgepakt zal worden of het land zal worden uitgezet. Een gedeelte van hen zal ook een werkvergunning ontvangen.

Illegaliteit is een groot probleem in de Verenigde Staten. Voor iedere 28 legale inwoners, is er één illegaal in het land. Soms gaat het om mensen die al meer dan twintig jaar in het land verkeren. Door ze uit de illegaliteit te halen en officieel te laten registreren, zouden de onschuldigen geholpen worden. Daarbij zouden immigranten die gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld zware criminelen of potentiële terroristen, makkelijker opgespoord kunnen worden. Mensen die niets misdaan hebben, zullen zichzelf aangeven als ze weten dat er geen nadelige consequenties aan zitten, aldus de president. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze beschermd tegen uitzetting en hebben ze het recht om te werken.

Niet alle illegalen komen in aanmerking. Ze moeten voldoen aan meerdere criteria, onder meer mogen ze geen strafblad hebben en moeten ze meer dan vijf jaar in Amerika wonen.

Volgens de aanklagers heeft een president niet het recht een pardon te verlenen en breekt hij daarmee de wet. Het Witte Huis claimt echter dat Obama wel gerechtigd is deze maatregel uit te voeren. Zij beroepen zich op het principe van prosecutorial discretion.

Texas was de eerste staat die besloot Obama aan te klagen voor deze maatregelen. Op 15 januari heeft de rechter de eerste argumenten van beide partijen gehoord. Wanneer de uitspraak zal zijn, is nog niet bekend.