Spring naar de content

Rapport: criteria op basis waarvan Google links verwijdert moeten aangescherpt

Google moet veel ruimhartiger omgaan met de verzoeken om te worden ‘vergeten’ die uit heel Europa blijven binnenstromen. Tot nu wordt zo’n 60 procent van de verzoeken geweigerd. Tot die conclusie komt een door Google zelf ingestelde adviesraad in een nog niet officieel gepubliceerd rapport, dat woensdag uitlekte.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Geert Poorthuis

Sinds het Europees Gerechtshof in mei vorig jaar het ‘recht om vergeten te worden’ officieel instelde, hebben zich ruim 200.000 Europeanen tot de zoekmachinegigant gewend via een online formulier. De eerste rechtszaken tegen beslissingen van Google op die verzoeken hebben inmiddels plaatsgevonden. Tegelijkertijd stelde Google een adviesraad in, voornamelijk bestaande uit Europese ministers en professoren. Die deed in de tweede hellft van vorig jaar aan onderzoek en meningsvorming in diverse Europese hoofdsteden en stelde een rapport samen dat nu is uitgelekt.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Belangrijkste conclusie van het rapport is dat Google het criterium waarop links worden verwijderd moet veranderen: nu wordt bij twijfel niet verwijderd. Volgens de adviesraad zou dat juist wel moeten gebeuren. Ook zou de ouderdom van informatie een veel grotere rol moeten spelen, omdat iedere wereldburger in beginsel recht heeft op een ‘tweede kans’.

Misschien wel even belangrijk is het advies van de raad om voortaan de beheerder van de site waarnaar een verwijderde link verwijst niet meer in te lichten over die verwijdering. Google doet dat nu stelselmatig, en het is het afgelopen half jaar al diverse keren voorgekomen dat dat leidde tot verontwaardigde nieuwe publicaties die het tegendeel veroorzaakten van wat de verzoeker beoogde: het doorgaans pijnlijke verhaal werd juist weer opgerakeld. Dat zou overigens ook betekenen dat het voortaan niet meer te controleren is wat Google allemaal heeft verwijderd, wat ons een slechte zaak lijkt.

De Europese adviesraad is het ook op enkele punten oneens: Jimmy Wales, de oprichter van Wikipedia die er deel van uitmaakt, is tegen elke vorm van schrappen van links, wat we van hem uit hoofde van zijn functie wel begrijpen. En het Duitse lid van de raad, Sabine Leutheusser, een voormalig minister van Justitie, vindt dat Google links niet alleen in Europa maar wereldwijd moet schrappen. Gelukkig vond ze dat als enige, zodat het ‘omweggetje’ via Google.com hopelijk blijft bestaan. Tot dusver ‘vergeet’ Google alleen op bijvoorbeeld Google.nl, Google.de of Google.fr.

Overigens is er intern bij de EU wel meer steun te vinden voor dat wereldwijd vergeten. Later dit jaar komt daar een EU-rapport over uit met vermoedelijk die aanbeveling. De kans dat Google daarin meegaat, lijkt ons echter nihil: dat zou grote gevolgens hebben voor bijvoorbeeld de Amerikaanse markt. Google heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat het deze Europese maatregel alleen Europees zal uitvoeren.