Spring naar de content

Who will guard the guardians? Franse geheime diensten krijgen mogelijk vrij spel

Sinds maandag wordt er in het Franse parlement gedebatteerd over een nieuw wetsvoorstel. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal dat betekenen dat geheime diensten niet meer hoeven te wachten op goedkeuring van de rechter als zij iemand permanent in de gaten willen houden. Zo zouden de diensten e-mails en telefoongesprekken mogen checken zonder daar toestemming voor nodig te hebben.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Iris Verhulsdonk

Minister-president Valls is een voorstander van de wet en zei dat het zal voorkomen dat heel Frankrijk onder massa-surveillance komt te staan. Integendeel, volgens de minister-president zorgt de wet ervoor dat alleen degenen die verdacht zijn in de gaten gehouden worden. Daarbij zegt de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, dat er geen data zal worden verzameld van burgers die niet verdacht worden: “Dat is bij wet verboden. Deze wet is alleen bedoeld om mensen die een gevaar vormen in de gaten te houden.”

Het vertrouwen in de geheime diensten wordt niet gedeeld door belangenorganisaties en grote bedrijven in Frankrijk. Afgelopen maandag hebben tien grote partijen een verklaring ondertekend waarin ze het wetsvoorstel een ‘zeer intrusieve methode’  noemen. Ook vanuit de Europese Raad is kritiek geleverd. Nils Muiznieks – commissaris voor de mensenrechten van de Raad – vroeg Frankrijk langer na te denken over dit voorstel, dat mogelijk in strijd is met de Europese mensenrechten.

Vooral grote hosting- en internetbedrijven verzetten zich fel tegen het wetsvoorstel. De wet verplicht de bedrijven om een systeem aan te leggen dat de metadata van hun gebruikers monitort. Volgens de bedrijven is dit niet alleen slecht voor het bedrijf zelf, maar is het een directe inbreuk op de privacy van klanten. Het grootste hostingbedrijf van Europa, OVH.com, heeft laten weten zijn servers uit Frankrijk weg te halen als de wet wordt aangenomen.

De ontwikkelingen op het gebied van internetsurveillance gaan snel in Frankrijk. Al eerder blokkeerde de overheid in opdracht van Bernard Caveneuze vijf websites die de islam zouden verheerlijken, iets wat volgens de minister niet valt onder de vrijheid van meningsuiting.

In mei stemt het Franse parlement over het voorstel. Als dit wordt aangenomen, dan hebben de geheime diensten vrij spel en mogen onschuldige Fransen hopen dat ze nergens van verdacht worden.

Onderwerpen