Spring naar de content

Waarom verdiept Asscher zich niet écht in de arbeidsmarkt?

Dit weekend werd bekend dat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher gecharmeerd is van suggesties van het Centraal Planbureau (CPB) om te komen tot een vorm van loonkostensubsidie. “De loonkosten op minimumloonniveau in Nederland zijn een van de hoogste in de wereld”, aldus Asscher.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Dat heeft hij goed gezien maar ik denk dat dit het minste probleem is. Bovendien: zou het wel een groot probleem zijn, los dan het probleem op in plaats van loonkostensubsidies te overwegen. We zijn in dit land gek op subsidies en regelingen, het kijken naar diepere oorzaken is niet bepaald een forte.

Zou Asscher inderdaad zo ver willen gaan, dan is het zijn tweede grote blunder. De eerste is 1 juli een feit – de wet Werk en Zekerheid. Die gaat precies het tegenovergestelde bewerkstelligen van het beoogde. In plaats van dat werknemers sneller een vaste baan krijgen na minder tijdelijke contracten, zal een gemiddelde werkgever sneller naar de alternatieven kijken en die zijn er met een hoge werkloosheid voor de meeste banen genoeg. Waarschijnlijk zal de wet Werk en Zekerheid in de tweede helft van dit jaar alweer tot stijgende werkloosheid leiden.

Maar ook het subsidiëren van de laagste betaalde arbeid zal werkgevers er niet toe zetten mensen eerder in vaste dienst te nemen. Het te betalen salaris is in ons land maar een deel van het risico. Het twee jaar moeten doorbetalen bij ziekte – ook bij sportblessures bijvoorbeeld – is vooral voor het MKB een reden het bij tijdelijke contracten en ZZP’ers te houden. En anders is het ontslagrecht dat wel. Een werknemer kan in Nederland zonder opgave van reden met inachtneming van zijn ontslagtermijn van één of twee maanden naar een andere werkgever overstappen. Maar een werkgever die een werknemer wil ontslaan is aangewezen op een tijdrovende procedure bij het UWV en – na verkregen toestemming – nog een flinke ontslag- c.q. transitievergoeding.

Zolang Lodewijk Asscher niet op zoek is naar oplossing van de structurele problemen loopt hij het risico nog tientallen jaren herinnerd te worden, om de verkeerde redenen.

Onderwerpen