Spring naar de content

Een op de zes soorten wordt bedreigd door klimaatverandering

Klimaatverandering is reëel, maar de omvang van het probleem is soms moeilijk te bevatten. Beelden van door honger stervende ijsberen of steeds verder oprukkende verwoestijning zijn er wel, maar blijven toch veelal een ver-van-mijn-bed-show.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Paul Geraedts

De omvang van het probleem lijkt groter dan vaak wordt gedacht. Een nieuwe studie naar de gevolgen van klimaatverandering, de grootste tot dusver, laat zien et dat maar liefst een op de zes dier- en plantsoorten op aarde met uitsterven bedreigt wordt, mits er niet gauw dingen veranderen.

De resultaten van het werk zijn gebaseerd op 131 eerder uitgevoerde studies, en schetsen een donker beeld. Het grootschalige onderzoek is uitgevoerd door de Department of Ecology and Evolutionary Biology van de University of Connecticut. Met name de soorten in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika zijn kwetsbaar, doordat hier veel flora en fauna voorkomt die nergens anders te vinden zijn. Ook zorgen relatief kleine massa’s land (bijvoorbeeld eilanden) ervoor dat diersoorten niet kunnen migreren naar een voor hun beter klimaat en dus extra snel in de knel komen.

Het onderzoek komt vlak voor een VN-top over klimaatverandering, die over een paar maanden in Parijs gehouden wordt. Meer dan 200 landen gaan zich dan buigen over maatregelen tegen de klimaatverandering. Over het algemeen wordt een globale opwarming tot maximaal 2 graden Celsius als veilig gezien. Maar pogingen uit het verleden liepen op weinig uit.

Maar als de uitstoot van broeikasgassen op eenzelfde niveau blijft en het klimaat met eenzelfde tempo blijft veranderen, gaat 16 procent (1 op de zes) van alle soorten op aarde voor de bijl bij een temperatuursverhoging van 4 graden. Het is niet te hopen dat het zover komt. Een dergelijke uitstervingsgolf heeft massale gevolgen voor onze economie, onze voedselvoorziening en onze gezondheid. Het is dus meer dan zomaar een paar diertjes en plantjes minder.