Spring naar de content

In de Waddenzee zwemt steeds minder vis, en dit is waarom

Vergeleken met de jaren 1980 zwemt er minder vis in de Waddenzee, al zijn er grote verschillen tussen soorten onderling. Een link wordt gelegd met verlies aan goed leefgebied.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ (PRW) bundelde alle wetenschappelijke gegevens over visstanden in de Waddenzee in een rapport en concludeerde dat de hoeveelheid vis sinds de jaren 1980 is gedaald. Wel zijn er grote verschillen tussen soorten. Veel estuariene standvissen, vissen die vast in de Waddenzee leven zoals botervis en bot, blijven stabiel of groeien soms in aantal. Slecht gaat het vooral met de mariene juvenielen, jonge vissen van soorten als schol en kabeljauw die hun eerste levensfase in de Waddenzee doorbrengen. Sommige soorten komen er nog nauwelijks voor. Uit toetsing met een groep Waddenvissers blijkt dat de gegevens uit het rapport overeenkomen met hun waarnemingen op zee.

Het onderzoek legt een link met de verdwijning van goed leefgebied door grootschalige processen zoals visserij, zandwinning en –opspuiting, aanleg van dijken en natuurlijke sterfte. Ook de klimaatverandering speelt een rol. Doordat de Waddenzee ondiep is, is ze één van de snelst opwarmende zeeën ter wereld en dat is ongunstig voor bijvoorbeeld de groei van jonge schol, zegt visdeskundige Paddy Walker namens PRW. ‘De larven vestigen zich nog wel in de Waddenzee, maar ze trekken eerder dan voorheen naar de Noordzee. Nu groeien ze kennelijk elders op want het heeft weinig effect op de volwassen visstand in de Noordzee: daar is dit jaar een recordaantal schol. Toch is de vraag wat de impact van deze veranderingen is op andere vissoorten en wat het betekent voor de biodiversiteit in de Waddenzee.’

PRW geeft ook aanbevelingen voor verder onderzoek en mogelijke maatregelen om de daling tegen te gaan, zoals de verbetering van vismigratiemogelijkheden tussen zoet en zout water of de vermindering van bijvangst in de visserij. De onderzoekers benadrukken ook dat de Noordzee en nabijgelegen rivieren eveneens invloed hebben op de visstand in de Waddenzee.