Spring naar de content

Invechten

De dood van de Arubaanse Mitch Hendriquez zorgt voor een vlam in de pan. Is het het gevolg van etnisch profileren en/of racisme? Dat het OM een flagrante leugen heeft verteld door te stellen dat Henriquez pas in het politiebusje onwel werd, draagt in ieder geval niet bij aan de beeldvorming.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

Maar het kan net zo goed het gevolg zijn van een doofpot- en beschermcultuur. De zaak rond de doodgeschoten Michael Koomen doet zoiets vermoeden. Zoals er in het ziekenhuis jaarlijks mensen overlijden door medische fouten, zo komt het ook voor dat de professionele agenten fouten maken. Al is de laatste groep minder goed opgeleid, minder goed betaald en heeft die een risicovoller vak.

Amnesty International roept op tot een extern onderzoek waarin uitdrukkelijk wordt ingaan op de vraag in hoeverre negatieve stereotype opvattingen over Antilliaanse mannen een rol hebben gespeeld bij de (risico-)inschatting, de wijze van aanhouding en de behandeling na de aanhouding van Henriquez. In 2013 constateerde het in een rapport dat er sprake is van etnisch profileren bij politiecontroles en dat hierdoor het vertrouwen in de politie wordt geschaad, en bepleitten ze hier in training en opleiding meer aandacht voor te vragen.

Het lijkt me goed dat zo'n onderzoek er komt, voor zover zo'n grotendeels onderbewust proces te onderzoeken valt. Hoewel voor mij geldt dat er geen sprake is van institutioneel racisme tot het tegendeel is bewezen – dat er fouten door agenten zijn gemaakt staat buiten kijf – kan ik de onlusten in de Haagse Schilderswijk wel begrijpen. Van overheidswege hoeven etnische minderheden in Nederland namelijk weinig hulp te verwachten. In een interview met columniste Ebru Umar in maart van dit jaar wond Mark Rutte er geen doekjes om. “In Nederland maakt het wel degelijk uit of je Mohammed of Jan heet”, aldus de premier, “en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dit niet kan oplossen. De paradox is dat de oplossing bij Mohammed ligt. (-) Mohammed heeft de keus: afhaken wegens belediging of doorgaan. Nieuwkomers hebben zich altijd moeten aanpassen, en altijd te maken gehad met vooroordelen en discriminatie. Je moet je invechten.”

Niet de overheid, maar de gediscrimineerden moeten zelf de handschoen oppakken. Zou de Schilderswijk zijn wat onze premier met invechten bedoelt?