Spring naar de content

Draaiboek bij potentieel breaking news

“Goedemiddag, dit is een ingelaste nieuwsuitzending over een mogelijke ramp met mogelijk gewonden. Misschien wel ernstig. Laten we even kijken naar de beelden die we zojuist van [Youtube, Facebook, Twitter] hebben gehaald, waarop is te zien hoe in [locatie] de potentiële ramp zich voltrok. [Voornaam redacteur], wat zien we op de beelden?”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Edwin van Sas

“Zoals je op de beelden kunt zien, [Voornaam presentator], heeft zich een potentiële ramp voltrokken waarbij [beschrijving van de videobeelden]. Heel [locatie] is in shock, al tientallen mensen hebben verontruste tweets de wereld in gestuurd. Mogelijk zijn er slachtoffers, maar dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen.”

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

“We hebben de maker van de beelden aan de telefoon: meneer, dank dat u even aan de telefoon wilde komen, u was getuige van de potentiële ramp, wat heeft u gezien?”

“Zoals op de beelden is te zien is er [beschrijving van de videobeelden].”

“Oké… en wat… uh… dacht u toen u [beschrijving van de videobeelden]?”

“Ja… dat was schrikken.”

“Dank, [ooggetuige], voor uw reactie. [Voornaam redacteur], weet je al meer over de mogelijke gewonden?”

“Op Twitter zeggen mensen dat er misschien wel [schatting aantal] gewonden zouden kunnen zijn. Ook schijnen de hulpdiensten te zijn uitgerukt.”

“Dank je wel. Hoe kon dit zo misgaan in [locatie]?”

“[Locatie] is een gemeente van [wikipedia-informatie]. Op de beelden is te zien dat ze hier bezig waren met [beschrijving van de videobeelden], toen het vreselijk mis ging, met een potentiële ramp tot gevolg. Het laatste, onbevestigde nieuws is dat er op sociale media over mogelijk [aantal] gewonden wordt gesproken, maar dat is dus nog niet bevestigd. Zoals je op de schokkende beelden kunt zien zou dat mogelijk kunnen zijn, al is dat speculatie.”

“Wat gebeurt er verder op de sociale media?”

“Mensen zijn geschrokken en betuigen massaal medeleven aan familie en mogelijke nabestaanden van de mogelijke slachtoffers. Ook bekende Nederlanders leven mee. Onder meer [bekendste bekende Nederlander] heeft laten weten [tweet voorlezen]. Iedereen is geschrokken en…”

“Ik onderbreek je even [Voornaam redacteur], want onze verslaggever [Volledige naam verslaggever] is inmiddels ter plaatse. [Voornaam verslaggever], op [locatie potentiële rampplek], hoe is het daar?

“Dat klopt, ik ben zojuist in [locatie] gearriveerd. Hier is duidelijk te zien dat er even geleden [beschrijving videobeelden]. Mogelijk zijn er slachtoffers, maar dat is aan ons nog niet bevestigd. Wel kan ik bevestigen dat er hulpdiensten zijn uitgerukt en lijken de inwoners geschrokken. Als ik meer nieuws heb, meld ik dat direct.”

“Dank je wel, [Volledige naam verslaggever] in [locatie]. Voor wie zojuist heeft ingeschakeld: u kijkt naar een ingelaste nieuwsuitzending over een potentiële ramp met mogelijke slachtoffers. Laten we nog even naar de beelden kijken waarop is te zien [beschrijving van de videobeelden].”

Algemene instructie: dit format herhalen tot het 100 procent zeker is dat er geen doden en gewonden zijn (ook dieren tellen mee, zeker in juli en augustus). Mensen die in een rolstoel zitten zijn gewond geraakt bij de potentiële ramp tot het tegendeel bewezen is.

Onderwerpen