Spring naar de content

Welke impact heeft dieselgate op onze gezondheid?

Halverwege september bracht het Amerikaanse milieuagentschap EPA aan het licht dat Volkswagen geknoeid heeft met zijn dieselmotoren, om zo te voldoen aan de uitstootnormen van vervuilende stoffen. Experts van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) onderzochten nu welke gevolgen de zogenaamde ‘dieselgate’ heeft gehad op de gezondheid van de Belgische bevolking.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door EOS Wetenschap

Volkswagen installeerde in zijn wagens tussen 2009 en 2015 doelbewust frauduleuze software die bij normaal weggebruik de modus voor het beperken van de stikstofoxide-uitstoot uitschakelde, maar niet bij controletests, om zo de indruk te wekken dat de uitstootnormen voor vervuilende stoffen werden nageleefd. Naar schatting zijn er wereldwijd miljoenen wagens met die software uitgerust.

Stikstofoxiden (NOx) dragen bij tot de verzuring van ecosystemen en hebben complexe effecten op de atmosferische chemie, het evenwicht van zonnestraling en dus op de verandering van het klimaat. Al die rechtstreekse effecten op het milieu kunnen onrechtstreekse gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid die moeilijk meetbaar zijn. Stikstofdioxide kan irritatie en ontsteking van de luchtwegen, de ogen, keel en neus veroorzaken, en het aantal astma-aanvallen doen toenemen.

Het probleem in België is dat de NO2-concentraties gewoonlijk hoog liggen in de steden en in de nabijheid van industrieterreinen. In Antwerpen bijvoorbeeld en langs drukke wegen worden er concentraties gemeten die de norm overschrijden en effecten op de gezondheid hebben. Het is duidelijk dat de fraude met dieselmotoren bijdraagt tot een verhoogde uitstoot van polluenten en stikstofdioxide in het bijzonder. Mede door de bestaande hoge blootstelling in België heeft de sjoemelsoftware daardoor ook gevolgen voor de gezondheid.

Overheid heeft nog veel werk
De experts besluiten in het rapport verder nog dat België een achterstand heeft op gebied van beperken van zowel geluid als luchtverontreiniging veroorzaakt door het verkeer. ‘Indien België de opgelegde normen wil halen is een meer doorgedreven aanpak nodig dan nu reeds het geval is. De overschreden limietwaarden tonen aan dat men door het terugdringen van de verontreiniging en het bevorderen van positieve maatregelen als bewegen, in België verschillende tienduizenden jaren van goede levenskwaliteit per jaar kan winnen.’ … ‘Het is duidelijk dat er meer ruimte moet zijn voor meer openbaar vervoer, meer autovrije steden en wijken, plug-in hybride wagens en elektrische voertuigen, energiezuinig rijgedrag en andere maatregelen die de uitstoot van polluenten en verkeerslawaai beperken.’

Het volledige rapport kunt u hier lezen.