Spring naar de content

Eens gepest, altijd gepest?

Wie als kind gepest werd op school, loopt een groot risico ook op het werk het slachtoffer te worden van pestgedrag.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Deense onderzoekers brachten in kaart wie het meest risico loopt om het slachtoffer te worden van pestkoppen. Ze analyseerden vragenlijsten die in 2004 en 2007 waren afgenomen bij ruim tweeduizend jongeren, geboren in 1989. Toen ze de eerste keer de vragenlijst invulden, waren ze 14 à 15 jaar oud. Drie jaar later combineerde 60 procent van hen leren en werken, 16 procent liep stage en 6 procent was begonnen met werken. De anderen waren werkloos.

Bij de jonge tieners zei ongeveer een op de tien geregeld het slachtoffer te zijn van pestgedrag. Drie jaar later was dat nog een op de twintig. Opvallend: bijna de helft van de jongeren die als 15-jarige werden gepest, waren drie jaar later nog steeds, of opnieuw, het slachtoffer van pestkoppen – zowel op school als op het werk. Die associatie bleef overeind als de onderzoekers corrigeerden voor andere risicofactoren die ze konden identificeren, zoals overgewicht, een laag zelfbeeld en een lage sociale klasse. Wie vroeger was gepest, zag zijn risico om opnieuw slachtoffer te worden verdriedubbelen ten opzichte van jongeren die zelden of nooit waren gepest.

Overbeschermde kinderen sneller slachtoffer
Vroege preventieprogramma’s op school zijn belangrijk, benadrukken onderzoeker Lars Peter Andersen (Danish Ramazzini Centre) en zijn collega’s in hun paper in het vakblad BMC Psychology. Maar ook als ouder kan je een belangrijke rol spelen. Want kinderen van overbeschermende ouders blijken sneller het slachtoffer van pesten te worden.

Pesten kan ernstige gevolgen hebben. Het kan psychologische problemen veroorzaken die erg lang kunnen aanslepen, zoals angsten, een laag zelfbeeld, depressie en zelfmoordneigingen.